xs
xsm
sm
md
lg

สอศ.ติดอาวุธเสริมทักษะครูช่างแอร์อาชีวะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สอศ.จับมือภาคเอกชนติดอาวุธเสริมทักษะครูช่างแอร์อาชีวะเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยน.ส.จรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และรับมอบชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ.รวม 10 แห่ง

ดร.ประชาคม กล่าวว่า สอศ. มีความยินดี ที่บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่น ที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการ และการพัฒนาประเทศเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการ
สอศ. มีวิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศที่เปิดสอนในสาขาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น และจัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับ ร่วมมือกับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการสนับสนุน ส่งเสริม ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องปรับอากาศของไทย

“การที่หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ เติมเต็มความรู้ ทักษะ เพื่อความพร้อม ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เพื่อมีความรู้ก้าวทันการพัฒนาของเครื่องปรับอากาศ จะทำให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาอาชีวะฯก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การต่อยอดในการนำวิชาความรู้ไปประกอบวิชาชีพดูแลเครื่องปรับอากาศ จะเป็นการช่วยลดพลังงานไฟฟ้าของประเทศด้วย”

ด้าน นายวีระพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทมีความยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลกร และนักเรียน นักษึกษา อาชีวศึกษา ให้มีประสบการณ์ โดยในปี 2561 ทางบริษัทฯได้ตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างแอร์ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 9 รุ่น ส่วนปี 2562 ทางบริษัทฯมีแผนจัดฝึกอบรมให้ จำนวน 16 รุ่น และได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...