xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม. จัดจำหน่ายยานพาหนะพร้อมชุดดับเพลิง ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบยานพาหนะและชุดดับเพลิง ที่เสื่อมสภาพให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น จากงบปี 2561 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน รับการสนับสนุนยานพาหนะจากกรุงเทพฯ จำนวน 707 แห่ง เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

วันนี้ (24 มิ.ย ) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจำหน่ายยานพาหนะ และชุดดับเพลิงในอาคาร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยการโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2561 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 707 แห่ง ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมียานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่สามารถโอนให้ได้ จำนวน 76 รายการ มีการยืนยันขอรับการโอน จำนวน 35 รายการ ประกอบด้วย รถดับเพลิง 31 รายการ และเรือดับเพลิง 4 รายการ สำหรับชุดดับเพลิงในอาคาร มีหน่วยงานแจ้งขอรับการสนับสนุน 184 แห่ง รวม 1,809 ชุด สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถโอนให้ได้ จำนวน 1,459 ชุด มีการยืนยันขอรับการโอน จำนวน 1,261 ชุด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพของเมืองหลวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเร็ว ทำให้ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับเมือง การส่งมอบยานพาหนะที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน แต่ยังสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนในวันนี้ นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...