xs
xsm
sm
md
lg

พริ้นซิเพิลฯ คืนโลกสดใสให้ผู้ป่วยต้อกระจก ในโครงการ “มอบโอกาสใหม่ในการมองเห็นสำหรับ 30 ดวงตา”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกในประเทศไทย มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราการตาบอดถึง 0.59% และเมื่อเป็นโรคนี้แล้ว หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้อาการลุกลามถึงขั้นตาบอดได้ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า ความยากลำบากในการเดินทางเข้ารับการรักษา ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความรู้สึกกลัวในการเข้ารับการรักษา ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยป่วยเป็นโรคตาต้อกระจกจำนวนมาก

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินการผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผ่าตัดให้ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกที่ตาบอดและมองเห็นเลือนรางให้สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยตาบอดให้ได้มากที่สุด

เช่นเดียวกับ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกเช่นกัน โดยได้ดำเนินโครงการ “มอบโอกาสใหม่ในการมองเห็นสำหรับ 30 ดวงตา” เพื่อผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยจำนวน 30 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

“การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคม ที่พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ดำเนินการโดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ป่วยเป็นโรคตาต้อกระจก แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในการส่งผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกในเขตจังหวัดนครสวรรค์ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ เข้ามาคัดกรองเพื่อรอรับการผ่าตัด ดำเนินการผ่าตัดโดยแพทย์หญิงภารดี อิทธิพานิชพงษ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ เพื่อที่จะให้สามารถกลับมามองเห็นเหมือนปกติได้อีกครั้ง เป็นการคืนโลกที่สดใสให้กับ 30 ดวงตา และช่วยแบ่งเบาการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐในการดูแลประชาชนอีกด้วย” ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

“ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้เปิดดำเนินการเพื่อให้บริการทางการแพทย์และดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ การจัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับประชาชน การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติจำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดตามจุดต่างๆ และการจัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่มาประจำเพื่อดูแลประชาชนที่มาออกกำลังกายในศูนย์สุขภาพอุทยานสวรรค์เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นต้น

นอกจากนี้ สิ่งที่เราตระหนักคือ ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เนื่องจาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวนับว่ามีส่วนช่วยลดช่องว่างนี้ได้ และเป็นการมอบโอกาสในการมอง เห็นให้กับผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกได้อีกทางหนึ่ง” นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวเสริม

บางส่วนของผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และได้รับการผ่าตัดดวงตา มาบอกเล่าถึงความรู้สึก ซึ่งล้วนแล้วต่างดีใจที่ได้รับโอกาสที่ดีในครั้งนี้

“ป้าเป็นโรคตาต้อกระจกที่ดวงตาข้างซ้าย ทำให้เกิดอาการตาฝ้าฟาง มองเห็นไม่ชัดเป็นมากว่า 1 ปีแล้ว ตอนนี้มีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เวลาไปขายของที่ตลาดจะมองเห็นหน้าลูกค้าไม่ชัด เรียกได้ว่าเมื่อเป็นโรคนี้แล้ว ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันและการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง แต่ด้วยคนไข้ที่มีจำนวนมากจึงทำให้ต้องรอคิวนานเพื่อทำการผ่าตัด นับเป็นความโชคดีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ และได้รับการผ่าตัดโรคตาต้อกระจก เป็นการย่นระยะเวลาทำให้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น รู้สึกดีใจมาก ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำให้ป้าได้รับโอกาสนี้” นางศิราณี จันทร์ชื่น หนึ่งในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดโรคตาต้อกระจกจากโครงการฯ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสให้กลับมามองโลกที่สดใสอีกครั้ง

“ก่อนหน้านี้ลุงเริ่มมีอาการตาฝ้าฟาง ตามัว มองเห็นไม่ชัด ซึ่งสาเหตุมาจากอาชีพช่างเชื่อมเหล็กที่ทำอยู่ ทำให้ต้องใช้สายตาอย่างหนัก จึงทำให้เป็นโรคตาต้อกระจก แต่เป็นความโชคดีที่ได้ทราบข่าวว่าทางโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีโครงการนี้ ทำให้ลุงได้รับการผ่าตัด ซึ่งหลังจากที่ได้ผ่าตัดแล้ว การมองเห็นดีขึ้น มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดมาก รู้สึกดีใจและขอบคุณที่มีโครงการดีๆ แบบนี้” นายวรวิทย์ ธาราพืช กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้รับการผ่าตัดจากโครงการฯ

นับเป็นอีกโครงการฯ ที่พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ดำเนินการเพื่อผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคตาต้อกระจก ทำให้เขาเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี คืนโลกการมองเห็นที่สดใสให้กับผู้ป่วยอีกครั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...