xs
xsm
sm
md
lg

แรงงานไทยแห่สมัครทดสอบภาษาเกาหลี เพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ กว่า 12,000 คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการจัดหางาน เผยยอดผู้สมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานเพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ ใน 4 ศูนย์ จำนวน 12,418 คน พบสมัครในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากสุด 6,281 คน กำหนดทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรกฎาคมนี้

ตามที่กรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายนที่ผ่านมา นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มีผู้มาสมัครทดสอบใน 4 ศูนย์การรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 12,418 คน แบ่งออกเป็นศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานีมากสุดจำนวน 5,207 คน รองลงมาศูนย์ฯ นครราชสีมา 2,465 คน ศูนย์ฯ กรุงเทพมหานคร 2,429 คน และศูนย์ฯ ลำปาง 2,317 คน ตามลำดับ ขณะที่อาชีพที่มีผู้สมัครมากสุดคืออุตสาหกรรมการผลิต 6,281 คน รองลงมาภาคเกษตร/ปศุสัตว์ 3,886 คน และภาคก่อสร้าง 2,251 คน ตามลำดับ โดยการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีจะต้องเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงานทุกคน และผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ซึ่งกรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบและเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยในปี 2562 นายจ้างเกาหลีต้องการคนไทยไปทำงานประมาณ 6,800 คน แบ่งเป็นประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตประมาณ 4,800 คน กิจการเกษตรและปศุสัตว์ประมาณ 1,000 คน และกิจการก่อสร้างประมาณ 1,000 คน

นางเพชรรัตน์ กล่าวด้วยว่า อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานเกาหลีใต้ได้ เพราะทุกอย่างต้องผ่านระบบการสอบทุกขั้นตอน และนายจ้างเกาหลีจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานจะมีชื่ออยู่ในบัญชี 2 ปี กรณีไม่มีนายจ้างคัดเลือกภายใน 1 ปี กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชีรายชื่อให้ปีที่ 2 โดยไม่ต้องสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ใหม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...