xs
xsm
sm
md
lg

วันสุดท้ายมหรสพสมโภชฯ ตระการตาการแสดงชุด "ปวงประชาน้อมเกล้าฯ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตระการตา การแสดงชุด “ปวงประชาน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะด้วยภักดี” ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค ตัวแทนพสกนิกรไทยกว่า 400 คน ร่วมทูลเกล้าฯถวายพร้อมชมมหกรรมกลองมิ่งมงคล-การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (28 พ.ค.)เวลา 18.30 น. ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานชมการแสดงและพิธีปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ประชาชนเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดมหรสพสมโภชฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. นี้ รวมเวลา 7 วัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยในวันนี้ ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) มีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค มหกรรมกลองมิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปวงประชาน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะด้วยภักดี” ซึ่งการแสดงครั้งนี้มีนักแสดงกว่า 400 คนจาก 4 ภูมิภาค เป็นตัวแทนพสกนิกรชาวไทยนำเครื่องราชสักการะพร้อมเครื่องบริวารโดยขบวนอัญเชิญอันงดงามมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ซึ่งแสดงถึงประเพณีในแต่ละภูมิภาคของประชาชนชาวไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในภูมิภาคแห่งใด พสกนิกรชาวไทยจะนำเครื่องราชสักการะอันเป็นมงคลมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ

ทั้งนี้ ชุดการแสดงนี้มีทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย 1.ริ้วขบวน 4 ภาคถวายเครื่องราชสักการะ ชุด “จตุรภาคี อาศิรวาท ราชสักการะ” ได้แก่ บายศรีทูลพระขวัญ บายศรีสู่ขวัญ บายศรีหลวง และบุหงาสิเระ พร้อมเครื่องบริวาร 2.มหกรรมกลองมิ่งมงคล แสดงมหกรรมกลอง 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติ 3.การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ ชุด “ก้องฟ้าสะบัดชัย เทิดไท้องค์ราชันแห่งสยาม” ได้แก่ การแสดงอื่อกะโลงเทิดพระเกียรติ ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนผาง และกลองสะบัดชัยเพลงออกศึก 4.การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง ชุด “เพลงพื้นบ้านบรมราชา เอกกษัตริย์ รัชกาลที่ 10” ประกอบด้วยการแสดงลำตัด “บท บรมราชาภิเษกเอกกษัตริย์” การแสดงเพลงฉ่อยและเพลงอีแซว “บท ชมบ้าน ชมเมือง ชมพระบารมี” และ “บทอาเศียรวาทราชสดุดี"โดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2539 สาขาศิลปะการแสดง เพลงพื้นบ้าน- อีแซว และน้าโย่ง เชิญยิ้ม ครูมหาและครูแสตมป์

5.การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ ชุด “ร้อยศิลป์ถิ่นใต้ ถวายองค์ราชัน” ได้แก่ การขับร้องเพลงบอก รำโนรา รองเง็ง(ตันหยง) ลิเกป่าและหนังตะลุง 6.การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน ชุด “อีสานรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ได้แก่ การแสดงขับร้องหมอลำ ทำนอง ลำทางยาว โดยแม่ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2536 สาขาศิลปะการแสดง หมอลำ การแสดงขับร้องหมอลำ ทำนอง ลำเพลิน โดยพ่อป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2549 สาขาศิลปะการแสดง หมอลำ การแสดงชุดท่องเที่ยวเมืองอีสาน:ฟ้อนลำเพลิน การละเล่นผีตาโขน ฟ้อนภูไท ฟ้อนประกอบดนตรีอีสานใต้และกลองยาวโบราณอีสานและเซิ้งบั้งไฟ และ7.การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลางและภาคเหนือ

ส่วนเวทีย่อยจัดแสดงระหว่างเวลา 17.30 - 18.30 น. แบ่งเป็น 2 เวที ได้แก่ 1. เวทีฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงมหกรรมเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซวและเพลงทรงเครื่อง 2.เวทีฝั่งศาลฎีกาแสดง หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ นอกจากนี้ มีการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด“แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” จะแสดงเวลา 21.30 - 23.00 น.

บรรยากาศวันสุดท้ายงานมหรสพสมโภชฯ คึกคักเป็นพิเศษโดยมีประชาชนมาจับจองพื้นที่ชมการแสดงตั้งแต่ช่วงเย็น


กำลังโหลดความคิดเห็น...