xs
xsm
sm
md
lg

เดินเรื่องด้วยภาพ : 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทุกวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งในปีนี้มีอายุครบ 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ แต่กำหนดอัตราค่าบริการแบบโรงพยาบาลมูลนิธิ นอกจากมีทีมแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการ ทุกสาขาการแพทย์ มีเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาและตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจรแล้ว ยังมีการพัฒนาทั้งด้านระบบสารสนเทศและอาคารสถานที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว

สำหรับพิธีกตเวทิตา คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยนักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 3 จำนวน 28 คน ได้รับทุนเรียนพยาบาลเป็นเวลา 4 ปี มูลค่าทุนละ 400,000 บาท ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2558 จนปัจจุบันปี 2562 ได้สำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง “ความก้าวหน้า ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว” โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผู้ดำเนินรายการ นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง นพ.วัชระ ปัญจอานนท์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก นพ.เกรียงชัย เริ่มมนตรี และ นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย ศัลยแพทย์ทั่วไป เป็นวิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล และ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ นพ.ไพโรจน์ ชัยกิตติศิลป์ แพทย์หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้เกียรติร่วมงาน และภายในงานมีการแสดงศักยภาพของ 6 ศูนย์บริการ ได้แก่ ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์หัวใจ และหลอดเลือด ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์แม่และเด็ก โดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...