xs
xsm
sm
md
lg

ย้ำ ร.ร.-ศูนย์เด็กเล็กภาคเหนือ ทำความสะอาดก่อนเปิดเทอม จัดห้องปลอดฝุ่นรองรับเด็ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมอนามัย เผยเชียงใหม่จัด "ห้องสะอาด" แล้วกว่า 280 แห่ง ย้ำช่วงเปิดเทอม ร.ร.-ศูนย์เด็กเล็ก พื้นที่ภาคเหนือ ควรทำความสะอาด จัดห้องปลอดฝุ่นด้วย หากพื้นที่จำกัดให้เด็กป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจเข้าอยู่ห้องสะอาดก่อน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงต้องดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้หลายโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอม เด็กวัยเรียนและกลุ่มเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นับเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีความพร้อม โดยทำความสะอาดก่อนเปิดเทอมและถ้าสถานที่เอื้ออำนวยก็สามารถจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) เพื่อช่วยให้เด็กได้รับอากาศที่สะอาด

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า แนวทางการจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) นั้น ให้เลือกห้องที่สะอาดมีสิ่งของสะสมฝุ่นน้อยที่สุด หากเป็นห้องธรรมดา ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกห้องที่มีประตูหน้าต่างน้อยที่สุด และต้องปิดให้มิดชิดทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และไม่ควรทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มขึ้น เช่น เผาเศษวัสดุทางการเกษตร จุดเทียน จุดธูป รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดควัน เป็นต้น สำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือนล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง และลดเสี่ยงสูดฝุ่นพิษในช่วงวันเปิดเรียนได้โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง การออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือรถรับส่งนักเรียนจอดนอกโรงเรียน และดับเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ

“สำหรับห้องสะอาดที่มีพื้นที่จำกัด ให้เด็กป่วยหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ เข้ามาพักอาศัยภายในห้องสะอาดที่จัดเตรียมขึ้นภายในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน คุณครูผู้ดูแลรับผิดชอบควรมีความรู้และสามารถคัดกรองเด็กที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น เช่น อาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะ เจ็บคอ คอแดง และน้ำมูกใสไหล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่เด็กอื่นที่อยู่ในห้องสะอาดนั้น" พญ.พรรณพิมล กล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินงานจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้าน ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถมาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วกว่า 300 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายที่ยังพบปัญหาฝุ่นละอองในขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) กว่า 280 แห่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...