xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันภาษา มธ. เปิดรับสมัคร นศ. 4 หลักสูตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 15 พฤษภาคม 2562 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 20 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ หลักสูตรทั้งหมดจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณาจารณ์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 087-972-7755 หรือเว็บไซต์ http://englishgradtu.com/


กำลังโหลดความคิดเห็น...