xs
xsm
sm
md
lg

มติสภาฯ อนุมัติ "มทร.ธัญบุรี" ออกนอกระบบ เร่งทำกม.ลูกรองรับ-สร้างความเข้าใจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ คาดต้องใช้เวลา 1-2 ปี เตรียมพร้อม กม.ลูก เร่งสร้างความเข้าใจประชาคม อาจารย์ นักศึกษา ลั่นไม่ออกแค่ชื่อ แต่พุ่งสร้างบัณฑิตนะกปฏิบัติสู่การการผลิตนวัตกรรมชั้นสูง
 
วันนี้ (1 พ.ค.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วฯนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอแผน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการยื่นเรื่องเพื่อเสนอความต้องการการออกนอกระบบไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมทั้งยกร่างระเบียบต่างๆ โดยคาดว่าในช่วงที่รอการอนุมัติน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง-2 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเรื่องของแนวทางปฏิบัติสู่เป้าหมาย การจัดทำกฎหมายลูก 12-15 ฉบับ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า การออกนอกระบบของ มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวทางว่าจะต้องคำนึงถึงการมีคุณค่าต่อประเทศ ในด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย นวัตกรรม และการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสามารถยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การแข่งขันระดับสากลได้ โดย 5 ปีแรกจะต้องอยู่ 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ  ถัดมา 10 ปี จะต้องติดกลุ่มมหาวิทยาลัยของอาเซียน และ 20 ปี จะต้องอยู่ในระดับ world class งานวิจัยจะต้องถูกเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น  ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ต้องแสดงศักยภาพในเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่างๆ เหล่านี้ให้ได้ การออกนอกระบบต้องไม่เป็นเพียงแค่ตัวชื่อ หรือบริบท แต่จะต้องมีคุณค่า คุณภาพต่อประเทศ ภาคอุตสาหกรรม สังคม และบัณฑิต รวมถึงอัตลักษณ์การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติจะต้องถูกยกไปสู่การผลิตนวัตกรรมชั้นสูงได้
           
“สิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือการสร้างความเข้าใจกับประชาคมในมหาวิทยาลัย ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ว่าการออกนอกระบบมีการวางแผนบริหารจัดการอย่าไร นักศึกษาได้อะไร ดำเนินการเรื่องระเบียบข้อบังคับ หลังจากนี้ต้องเร่งทำเรื่องเหล่านี้ เชื่อว่าจะไม่ยาก เพราะมีต้นแบบหลายมหาวิทยาลัยและมีการนำรูปแบบมหาวิทยาลัยต่างๆ มาวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย และมทร.ยืนยันมาตลอดก็คือแม้จะก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ แต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับนักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของค่าหน่วยกิตการเรียนเด็ดขาด” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว.


กำลังโหลดความคิดเห็น...