xs
xsm
sm
md
lg

เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ เลขาคุรุสภา-สกสค.-องค์การค้าฯ วันที่ 7-8 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศทางการแล้ว!! รายชื่อชิง “เลขาคุรุสภา-เลขาสกสค.-องค์การค้าฯ” สัมภาษณ์ 7-8 พ.ค. ก่อนคัดเหลือตำแหน่งละ 2 รายชงบอร์ดภายใน 10 พ.ค.นี้

วันนี้ (30 เม.ย.) น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 1 - 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 12 ราย เรียงตามลำดับเลขที่สมัคร ดังนี้ นายเฉลา พวงมาลัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี, น.ส.เพ็ญจันทร์ ภูมิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติไบร์ทสกายส์ ,นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร, นายอำนาจ สุนทรธรรม อดีตเลขาธิการคุรุสภา ,ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา
นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10,นายวัลลี ผิวหอม รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ,นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.), นายสุรพงษ์ จำจด อดีตผู้ตรวจราชการ ศธ.,นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศธจ.แพร่ , ว่าที่ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ศธจ.กรุงเทพฯ และนายกำพล วันทา อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัด ศธ.ทั้งนี้ สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์วันที่ 7 พ.ค.นี้

น.ส.ดุริยา กล่าวต่อไปว่า ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งเลขาธิการสกสค. มี 4 ราย ดังนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. นายวิวัฒน์ อ้นน่วม อดีตรองเลขาธิการสกสค. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการศธ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการศธ.

ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ มีผู้สมัคร 6 ราย ดังนี้ นายชวลิต ลีลาศิวพร อดีตรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายสมมาตร์ มีศิลป์ อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าฯ นายราชศักดิ์ กุลละวณิชย์ นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายอดุลย์ บุสสา อดีตรองผู้อำนวยการองค์การค้าฯ และนายกำพล วันทา อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดศธ. ทั้งนี้ตำแหน่งเลขาธิการสกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้า โดยทั้งตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.และผอ.องค์การค้าฯ จะให้มีการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ 8 พ.ค.

“รายชื่อทั้งหมดถือว่าผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้า เลือกไม่เกินตำแหน่งละ 2 รายชื่อ ในวันที่ 10 พ.ค.นี้”น.ส.ดุริยา กล่าวและว่า ส่วนกรณีที่มีผู้ฟ้องศาลปกครองหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ยังไม่ได้นำเรื่องนี้มาพิจารณา เพราะจะทำให้เกิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


กำลังโหลดความคิดเห็น