xs
xsm
sm
md
lg

ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง 22 คลินิก ดูแลชาวเพชรบุรี 10-12 พ.ค. เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.๑๐" พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปธพ. 7 แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. จัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้ง 22 คลินิกเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนชาวเพชรบุรีและใกล้เคียง วันที่ 10-12 พ.ค.

วันนี้ (25 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโอกาสมหามงคลของประเทศ แพทยสภา จึงร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขอพระราชทานพระราชานุญาต เพื่อจัดโครงการดังกล่าว โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดโครงการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. แต่งานหลักจะอยู่ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค. ที่ รพ.พระจอมเกล้า และ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี มี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลฯ เป็นประธาน บริหารจัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สธ. แพทย์ 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานคร และ รพ.เอกชน เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับชาว จ.เพชรบุรีและใกล้เคียง เพื่อลดคิวของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยนาน ลดการเดินทางเข้าสู่โรงเรียนแพทย์ ให้ได้รับบริการจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่ โดยนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกไปรักษา

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า หน่วยแพทย์อาสาจะตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ที่ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค. ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 7 ของหลักสูตร ดูแลประชาชนไปแล้ว 54,872 ราย แต่ถือว่าเป็นครั้งที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยครั้งแรกปี 2560 จัดที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ดูแลผู้ป่วย 14,510 ราย ครั้งที่ 2 จัดที่ รพ.อานันทมหิดล รพ.พระนารายณ์มหาราช และ รพ.มะเร็งลพบุรี ดูแลคนไข้ 16,506 ราย โดยครั้งนี้ตั้งเป้าดูแลผู้ป่วย 10,000 ราย

พล.ต.ต.พญ.พรเพ็ญ บุนนาค ประธานดำเนินงานโครงการแพทย์อาสาฯ ปธพ. 7 กล่าวว่า โครงการฯ ได้จัดคลินิกตรวจโรค 22 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เข้าร่วมกว่า 500 คน จากหลายสังกัดโรงพยาบาล อาทิ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาฯ รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.ตำรวจ รพ.ภูมิพล รพ.เอกชน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก 15 ราชวิทยาลัย จะตรวจรักษาให้แก่ประชาชนชาวเพชรบุรีและพื้นที่โดยรอบ โดยการจองนัดหมายล่วงหน้าที่ รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี แบ่งบริการ 4 ด้าน คือ 1.ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เช่น ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์ ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คัดกรองโรคหัวใจ ภาวะเบาหวานที่จอตาและต้อหิน

2.รักษาพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดสมอง รักษากระดูกมือ เท้า ข้อเท้า หัวไหล่ ข้อศอก ผิดปกติ รักษาด้วยแพทย์แผนไทย นวดเพ่อสุขภาพ รักษาทางทันตกรรม ทั้งถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด แจกแว่นตาผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์ขาเทียมผู้พิการ 3.ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั่วไป สาธิตออกกำลังกาย ให้ความรู้ป้องกันลิ่มเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และ 4.สนับสนุนบริการสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า การออกหน่วยแพทย์จะหมุนเวียนไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาในระดับตติยภูมิให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนที่ต้องใช้แพย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผู้ป่วยต้องเดินทางเข้า กทม. เพื่อรอคอยคิวพบแพทย์ยาวนาน โครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายให้คิวการรอรักษาโรคยากให้เหลือเป็นศูนย์ โดยการคัดเลือกพื้นที่ให้บริการนั้น จะมีการสำรวจ คัดกรอง ผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อหาผู้ป่วยที่ตกค้าง ความพร้อมของพื้นที่และความต้องการของจังหวัด และส่งทีมแพทย์เข้าไปให้การรักษา ซึ่งพื้นที่ จ.เพชรบุรีถือว่ามีความพร้อม ส่วนปี 2563 จะจัดใน 2 จังหวัด คือ อุทัยธานี และสุโขทัย ส่วนที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า เพราะการรักษาโรคซับซ้อน เครื่องมือมีจำกัด การลงทะเบียนผ่าน รพ.จึงจะทำให้ทราบความต้องการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลินิกแพทย์เฉพาะทาง 22 คลินิก ประกอบด้วย 1.คลินิกศัลยกรรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2.คลินิกมะเร็งเต้านม 3.คลินิกจักษุ 4.คลินิกหัวใจละหลอดเลือด 5.คลินิกโรคหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ 6.คลินิกโรคหัวใจในเด็ก 7.คลินิกทันตกรรม 8.คลินิกหลอดเลือดสมอง 9.คลินิกสูตินรีเวชกรรม 10.คลินิกผิวหนัง 11.คลินิกอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน 12.คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป 13.คลินิกรับบริจาคโลหิต 14.คลินิกพัฒนาการเด็ก 15.คลินิกโรงเรียนพ่อแม่ 16.คลินิกกระดูกและข้อ 17.คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 18.คินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 19.คลินิกแพทย์แผนไทย 20.คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 21.คลินิกตรวจสอบโรคทั่วไป 22.คลินิกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน และคลินิกปรึกษาด้านกฎหมาย ติดต่อรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าที่หมายเลข 0-3270-9988 ในวันและเวลาราชการ