xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ฝึกอบรมฯปฏิบัติงานพิธีการศพฯให้บุคลากรใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพฯให้บุคลากรใหม่ ระบุศูนย์อำนวยการพิธีการศพฯ 16 แห่งทั่วประเทศ พร้อมปฏิบัติงาน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17- 28 เม.ย. ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ เมื่อฝึกอบรมแล้วจะกระจายบุคลากรเหล่านี้ไปปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์อำนวยการพิธีการศพฯ 16 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ กระตือรือร้นเรียนรู้ ในกระบวนการต่างๆ ของพิธีการศพ และ ปฏิญาณตนเข้าทำงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ทรงพระราชทาน ความห่วงใย ในการให้การดูแลพิธีศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่กำหนด

ทั้งนี้ ในการอบรม พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ได้ปาฐกถาธรรม เตือนสติ และให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมอบรม โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญคือ ผู้ทำหน้าที่ จะต้องมีจิตใจแน่วแน่ มีธรรมะ กับจิตอาสา ควบคู่กันไป ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ขณะที่ ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 16 แห่งทั่วประเทศ นั้น ขณะนี้มีความพร้อมทั้งสถานที่ บุคลากร โดยพร้อมปฏิบัติงานวันที่ 1 พ.ค. นี้ ประกอบด้วย เขต 1 กรุงเทพฯ และเขต 2 ปริมณฑลฯ ตั้งอยู่วัดศรีสุดารามฯกรุงเทพฯ เขต 3 สิงห์บุรี ตั้งอยู่วัดพระนอนจักรสีห์ เขต 4 เพชรบุรี ตั้งอยู่อาคารสนามบำรุงรักษาเพชรบุรี เขต 5 ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่วัดท่าสะอ้าน เขต 6ระยอง ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑล เขต 7 พิษณุโลก ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดโพธิญาณเขต 8 เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่วัดลัฏธิวัน

เขต 9 พะเยา ตั้งอยู่ที่อาคาร มจร. วิทยาเขตพะเยาหลังเดิม เขต 10อุดรธานี ตั้งอยู่ที่ วัดโพธิวราราม เขต 11 ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ วัดนันทิการาม เขต 12 นครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ วัดดอนขวาง เขต 13 อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เขต 14 สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ วัดกลางใหม่ เขต 15 พังงา ตั้งอยู่ที่ วัดประพาสประจิมเขต และเขต 16 สงขลา ตั้งอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ทรงชิโนโปรตุกีส อ.เมืองสงขลา ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โทร. 0 2209 3791 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765กำลังโหลดความคิดเห็น...