xs
xsm
sm
md
lg

กรมแพทย์แผนไทย ตั้ง สนง.เฉพาะกิจบริหาร "กัญชา-กระท่อม" ใช้ทางแพทย์แผนไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมแพทย์แผนไทย ตั้งสำนักงานเฉพาะกิจ บริหาร "กัญชา-กระท่อม" เพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย ติดตามความก้าวหน้าทุกคณะกรรมการและงานวิจัย

วันนี้ (22 เม.ย.) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) อนุญาตให้สามารถนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการนำกัญชา และกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสม รัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย ป้องกันมิให้มีการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม

นพ.มรุต กล่าวว่า กรมแพทย์แผนไทย ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจสำหรับปฏิบัติการในภารกิจด้านบริหารจัดการต่อยอดกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย มาใช้ทางการแพทย์แผนไทย ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากคณะกรรมการทุกคณะ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนงานต่ออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หากประสงค์จะประสานติดต่องานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2149-5647 , 0-2591-7007 ต่อ 2301


กำลังโหลดความคิดเห็น...