xs
xsm
sm
md
lg

สจล.ร่วม ทปอ.มอบหน้ากากกันฝุ่น-เครื่องเป่าดับไฟป่า ช่วยชาวเหนือ-จนท. พร้อมสาธิตทำเครื่องกรองอากาศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สจล. ร่วม ทปอ. ลงพื้นที่เชียงใหม่ มอบกำลังใจ หน้ากาก N95 เกือบ 2.5 หมื่นชิ้น พร้อมเครื่องเป่าลมดับไฟป่า 40 เครื่อง หน้ากากดับไฟป่า และเงินกว่า 7.5 แสนบาท ช่วยผู้รับผลกระทบฝุ่น PM 2.5 และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สาธิตทำ “เครื่องกรองอากาศ D.I.Y.” มอบให้สถานศึกษาและชุมชน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สจล.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดโครงการ “รวมน้ำใจ ต้านภัยฝุ่น” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบกำลังใจ อุปกรณ์ป้องกันภัย จำนวนกว่า 25,000 ชิ้น โดยเป็นหน้ากาก N95 จำนวน 24,926 ชิ้น เครื่องเป่าลมดับไฟป่า 40 เครื่อง หน้ากากดับไฟป่า จำนวน 50 ชิ้น และทุนทรัพย์ กว่า 750,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่มาจากการเปิดรับบริจาคจาก คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สจล. และประชาชนที่มีความประสงค์ทั่วไป

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ ตาก และน่าน มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาไฟป่า หมอกควันจากพื้นที่แนวชายแดน และการลักลอบเผาป่าทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับการที่กำลังลมในพื้นที่อ่อนแรงลง อากาศปิดและลมสงบ จึงส่งผลกระตุ้นให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สจล. จึงเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ป้องกันภัย ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่และบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่า โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนที่ดีจากสาธารณชนเป็นอย่างดี

"สจล. เห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงหน้ากากอนามัย N95 ที่ใช้ป้องกันฝุ่นนั้นไม่ได้ออกแบบให้รับกับสรีระใบหน้าของเด็กส่งผลให้ป้องกันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์หมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำเป็นต้องผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งนำโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาธิตการทำเครื่องกรองอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ทำได้ง่ายด้วยตนเอง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ชั่วคราว สำหรับแจกจ่ายในโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชน" ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...