xs
xsm
sm
md
lg

กรมวิทย์ผ่านเกณฑ์คุมห้องแล็บตรวจ "ยา-สารเคมี" มาตรฐาน OECD ช่วยไม่ต้องตรวจซ้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านตรวจประเมินควบคุมหน่วยงานทดสอบยาและสารเคมีตามมาตรฐาน OECD GLP ช่วยห้องแล็บที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการยอมรับ ไม่ต้องทดสอบซ้ำ ลดระยะเวลาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ผ่านการตรวจประเมินและการยอมรับ ให้เป็นหน่วยทำหน้าที่ควบคุม กำกับ หน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมี เมื่อ มี.ค. 2562 ในที่ประชุม Working Group on OECD GLP ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ส่งผลให้ในอนาคตผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ทั้งเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สารปรุงแต่งในอาหาร เครื่องสำอาง ยากำจัดศัตรูพืช สารเคมีในครัวเรือน และสารเคมีในอุตสาหกรรม ที่ผ่านการศึกษาความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ไทยที่ผ่านการรับรอง OECD GLP จากกรมฯ จะได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ด้วย โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำในต่างประเทศ ตามข้อตกลงในระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น

นพ.โอภาส กล่าวว่า สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมฯ ในฐานะหน่วยตรวจสอบ ที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานทดสอบหรือที่ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี (GLP) ตามหลักการ OECD ให้มีการทดสอบหรือวิจัยที่มีคุณภาพเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งในข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ รวมทั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น EU กำหนดให้สินค้าที่ใช้สารเคมีต้องจดทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า โดยจะยอมรับข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการรับรองตาม OECD GLP เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมีคุณภาพสูง เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วกันของประเทศสมาชิก

“สำหรับขั้นตอนต่อไปเลขานุการ ของที่ประชุม Working Group on OECD GLP จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ OECD’s Joint Meeting of the Chemicals Committee and Working Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย จากที่ประชุมคณะมนตรี MAD Council Decisions คาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในปลายปี 2562 นี้” นพ.โอภาส กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...