xs
xsm
sm
md
lg

โฉมใหม่ 12 ห้องนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ พระนคร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บานประตูวัดสุทัศน์
ลบภาพนิทรรศการทึมๆ ออกไปให้หมด กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้ปรับโฉมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ 12 ห้อง ซึ่งผู้มาชมจะได้ท่องประวัติศาสตร์ ศิลปะช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงาม ทันสมัย แต่ยังคงคุณค่าความสำคัญของมรดกศิลปะชิ้นเอกของชาติในแต่ละยุคสมัย ขณะเดียวกันได้ออกแบบไฟจัดแสดงให้ผู้ชมเห็นความงาม 360 องศา นำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการสื่อสารเนื้อหาจากตัววัตถุแก่ผู้ชมอย่างพอเหมาะและเข้าใจง่าย มีทั้งทัชสกรีน วีดีทัศน์ และแอพพลิเคชั่น QR-Code AR-Code

คราวนี้ตามมาชมนิทรรศการ เริ่มจาก อาคารหมู่พระวิมาน จัดแสดงนิทรรศการศิลปะไทยประเพณี พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเครื่องศัสตราวุธโบราณ ศิลปะงานช่างหลวงประเภทเครื่องศัสตราวุธ ประกอบด้วยอาวุธโบราณประเภทต่างๆ ที่เคยใช้ในการสงครามตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ก็คือ ตำราพิชัยสงครามสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพร้อมหุ่นจำลองการจัดกระบวนทัพแบบครุฑ ตามตำราพิชัยสงคราม

จากนั้นเดินมาที่ พระที่นั่งวสันตพิมาน บริเวณชั้นบน จัดแสดงเครื่องที่ประทับวังหน้า จัดวางเครื่องเรือนโบราณ ผลงานศิลปะงานช่างหลวงหลายสาขา ที่รวบรวมไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคลมาแต่ต้น จำลองรูปแบบและบรรยากาศพระวิมานที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ส่วนบริเวณชั้นล่าง จัดแสดงเครื่องถ้วยในราชสำนัก ภาชนะเครื่องถ้วยในสำรับสำหรับราชสำนักสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีมุมให้ความรู้เกี่ยวขั้นตอนการทำและเขียนลวดลายด้วย ซึ่งจะเป็นการบอกเล่าว่าหลายประเทศมีการเขียนลวดลาย อาทิ ไทย จีน ญี่ปุ่น โดยแต่ละชาติจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันไป ฉะนั้น หากสังเกตให้ดีจะรู้ได้ทันทีว่าภาชนะชิ้นนี้มาจากประเทศใด

สำหรับ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเครื่องโลหะศิลป์ ภาชนะเครื่องใช้ประเภทเครื่องโลหะศิลป์ไทย
มักสร้างด้วยความประณีต เพื่อถวายพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศพระบรมวงศานุวงศ์ เครื่องยศขุนนาง และเครื่องใช้พระสงฆ์ โดยรับแรงบันดาลใจและเทคนิคงานช่างจากนานาชาติเข้ามาผสมผสานภายใต้รูปแบบศิลปะช่างไทย ได้แก่ งานถมเงิน งานถมทอง งานถมปัด งานกะไหล่ งานดุนทอง-เงิน และเครื่องบังกะลอ

พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข จัดแสดงเครื่องสัปคับ คือที่นั่งบนหลังช้าง พาหนะในอดีตของไทย
สัปคับนี้นอกจากมีองค์ประกอบวัสดุแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ และสถานภาพผู้ใช้งานแล้ว ยังเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ จึงประกอบขึ้นด้วยงานช่างประณีตศิลป์หลากหลายสาขา

มุขเด็จ จัดแสดงเครื่องไม้แกะสลัก ศิลปะไม้แกะสลักชิ้นสำคัญ ได้แก่ บานประตูพระวิหารวัด
สุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ผลงานฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญในนิทรรศการ
ได้แก่ ฉลองพระองค์ครุยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นต้น

พระที่นั่งพรหมเมศธาดา (ชั้นบน) จัดแสดงเครื่องใช้ในพุทธศาสนา ส่วนบริเวณชั้นล่าง จัดแสดงศิลปะเครื่องมุก เครื่องใช้ เครื่องเรือนประดับมุก ที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้เป็นเครื่องใช้ในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น เครื่องมุกในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเครื่องมหรสพและการละเล่น

อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดีในประเทศไทยหลัง พุทธศตวรรษที่ 18 ได้แก่ ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะแห่งกรุงศรีอยุธยา จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเอก สื่อสารเนื้อหาประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี ทั้งความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง ความเจริญทางเศรษฐกิจในฐานะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชีย ความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ก่อเกิดฝีมือช่างภายใต้ความศรัทธา สะท้อนผ่านพุทธศิลปกรรมอยุธยา อันเป็นเอกลักษณ์ เป็นรากฐานของศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ในยุค
ต่อมา ซึ่งพัฒนาต่อไปเป็นศิลปะประจำชาติไทยในปัจจุบัน

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สื่อสารประวัติศาสตร์เหตุการณ์การเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งของอาณาจักรคนไทยในนามกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ การสร้างบ้านเมืองใหม่บนรากฐานวิทยาการความรู้ ลักษณะสังคม ศิลปกรรมจากครั้งบ้านเมืองยังดี ณ กรุงเก่า หรือกรุงศรีอยุธยา ก่อร่างสังคมไทยใหม่ท่ามกลางสงครามรอบด้าน การค้าขายนานาชาติ สัมพันธไมตรีทางการค้ากับจีน อินเดีย และชาวยุโรป เป็นต้น

รู้สึกปลื้ม ตื่นตากับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติผ่านพิพิธภัณฑ์

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท สถานศึกษา หรือหน่วยงาน จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้า จะจัดวิทยากรนำชม สอบถามรายละเอียดโทร. 022241370,022241402กำลังโหลดความคิดเห็น...