xs
xsm
sm
md
lg

สภา กทม.เร่งปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คืนความใส 4 คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์หลังขุดลอก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภา กทม.ลุยปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 3 แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ 4 คลอง ลดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เผยสภาพน้ำในคลองดีขึ้น ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

วันนี้ (1 เม.ย.) นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กทม. สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 แห่ง คือ สถานีสูบน้ำบางลำพู สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า และสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ปลอดจากอบายมุข คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง การค้าประเวณี ยาเสพติด และปัญหาการมั่วสุมในพื้นที่

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพบนเกาะรัตนโกสินทร์ไปแล้ว คณะฯ ได้พิจารณาถึงการพัฒนาปรับปรุงน้ำในคลองให้มีความใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นอีก ในวันนี้จึงได้นำคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดูการบริหารจัดการน้ำในคลองบางลำภู คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดเทพธิดา ซึ่งเป็นคลองสายสำคัญบนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งหลังจากที่มีการขุดลอกคลองต่างๆในพื้นที่โดย กทม.ร่วมกับกระทรวงกลาโหมไปแล้วทำให้น้ำมีคุณภาพใสสะอาดขึ้น และไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีก สภา กทม.จึงได้พิจารณาในส่วนของการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำและการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้าเป็นประตูคลองที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ โดยทำการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความใสสะอาดเข้ามาสู่คลองคูเมืองเดิม และระบายออกไปยังประตูระบายน้ำปากคลองตลาด โดยขณะนี้สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้าได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาดต่อ ด้วยการเพิ่มอัตราการสูบน้ำจากเดิม 4 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อให้สามารถดึงน้ำปริมาณมากได้ทัน

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่าน้ำในคลองบนเกาะรัตนโกสินทร์มีความใสสะอาดขึ้นเป็นอย่างมาก แต่อาจมีเศษของใบไม้อยู่บ้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ โดยในส่วนนี้สำนักการระบายน้ำได้ทำการดูแลอยู่สม่ำเสมอ และคณะกรรมการจะดำเนินการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ประกอบกับหากพัฒนาปรับปรุงในส่วนนี้ได้แล้วคาดว่าปัญหาของคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ค้าประเวณีก็จะหมดไปเช่นกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเน้นการพัฒนาพื้นที่เข้าแทนการใช้กฎหมาย รวมถึงใช้หลักของความเมตตาในการพาส่งคนกลุ่มนี้กลับบ้าน หรือส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางของคณะกรรมการฯ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์

กำลังโหลดความคิดเห็น...