xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร จัดศึกษาดูงานโรงงานผลิตกาเเฟ จ.เชียงใหม่ หนุนสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ธรรมาภิบาล เเละสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับคณะทำงานเเม่เเจ่มโมเดล เเละกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรบ้านกองกาย กว่า 30 คน ศึกษาดูงานโรงงานผลิตกาเเฟ จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา (โรงงานกาแฟฮิลล์คอฟฟ์) ต.อินทขิล อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่ และ คุณเเพรวรินทร์ มหาวรรณ์ นักการตลาด โรงงานกาแฟโครงการหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วม ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป การใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพกาแฟจากการคั่ว ชง และชิม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกาเเฟ เพื่อเพิ่มทักษะเเละการพัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรได้เห็นตัวอย่างการใช้เครื่องจักรกลในการแปรรูปในการเพิ่มมูลค่าสินค้ารวมถึงการบริหารจัดการ ที่จะสามารถพัฒนาแผนธุรกิจ จัดทำการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กำลังโหลดความคิดเห็น...