xs
xsm
sm
md
lg

อย.แจงผู้บริโภคอย่าตระหนกกรณีพบยาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อย. แจงกรณีผลวิจัยพบยาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลี่ จากการสุ่มตรวจปลาที่จำหน่ายในท้องตลาด ไม่พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ ส่วนปลานำเข้า มีการตรวจสอบโลหะหนัก วอนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก ปลาดอร์ลี่ที่ผ่านการปรุงสุกสามารถลดปริมาณยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนได้

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวการเปิดเผยผลงานวิจัยพบสารปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ ในปลาดอร์ลี่ที่นำเข้ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาในคนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว ที่ได้รับจากข่าว ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน โดยทาง อย. จะได้ประสานกับผู้วิจัยเพื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะต่อไป อย่างไรก็ตาม อย. มีการกำกับดูแลความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ รวมถึงกุ้ง และปลา ที่มีการผลิตและนำเข้าเพื่อจำหน่ายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยการสุ่มตัวอย่างเฝ้าระวัง ตามหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยในแต่ละปี อย. ได้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในประเทศ เช่น ตลาดสด จำพวกเนื้อสัตว์ (หมู/กุ้ง/ไก่/เครื่องใน/ปลา) โดยตรวจหายาปฏิชีวนะสัตว์ ซึ่งรวมทั้งยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Tetracyclines และ กลุ่ม Sulfonamides ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด สำหรับในส่วนของปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น มีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์นำเข้า ณ ด่านนำเข้าทุกแห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก ผลปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัย

จากกรณีข่าวผลการวิจัยนี้ ขอให้ผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากยาปฏิชีวนะที่พบสามารถ สูญสลายได้หากผ่านความร้อนจากการปรุงอาหาร และโดยปกติการรับประทานปลาดอร์ลี่จะเป็นการรับประทานที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว หากมีสารหลงเหลืออยู่ ก็เป็นปริมาณน้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย อย่างไรก็ดี อย. มีมาตรการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยจะทำการสุ่มตัวอย่างหายาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลี่ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลี่ ทั้งนี้ ทาง อย. จะได้มีการประสานกับผู้วิจัยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...