xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายฯ ยื่น 8 ข้อเสนอ ขอ "มาร์ค" ช่วยออกนโยบายสาธารณสุข

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือข่ายสาธารณสุข ยื่น 8 ข้อเสนอถึง "อภิสิทธิ์" ออกนโยบายด้านสาธารณสุข เน้นแก้เหลื่อมล้ำ คามก้าวหน้าวิชาชีพ

วันนี้ (14 มี.ค.) เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ชมรม ว.16 สาธารณสุขชายแดนใต้ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเครือข่ายนักสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยนางทัศนี บัวคำ นายเอนก ทับทิม นายริซกี สาร๊ะ และนายแสงสรรเพ็ชร วิเศษบริรักษ์ ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นข้อเสนอประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.เน้นการลงทุนตลาดสร้างเสริมสุขภาพ รองรับคนทุกกลุ่มวัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมสมุนไพร เกษตรไร้สารเคมีและสารพิษ งดนำเข้าสารเคมีต่างๆ

2. ชูนโยบายไม่ป่วยจ่ายเท่าไหร่ สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และการเข้าถึงระบบสุขภาพ รวมถึงกองทุนการออมเพื่อสุขภาพ

3. ลงทุน รพ.สต. หมื่นแห่ง หมื่นล้านทั้งคน เงิน ของเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ จัดตั้งกรมปฐมภูมิ หรือเรียกชื่ออื่น เพื่อรองรับโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังคนด้านสาธารณสุขของหน่วยงานระดับล่าง รวมถึงกการจัดตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่บาดเจ็บ เสียชีวิตจากการทำงานและพื้นที่เสี่ยงภัย

4.นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมทางสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้มีพ.ร.บ.สหกรณ์สุขภาพแห่งชาติ หรือ “กองทุนการออมเพื่อสุขภาพ หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านสังเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

5. ยกฐานะ อสม.เป็นผู้ดูแล (Care Giver) เพื่อสนับสนุนให้มีอาชีพและรายได้

6.นโยบายส่งเสริมอาชีพด้านสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ

7.นโยบายปลูกป่าแล้วรวยเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่า เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจโตเร็ว

8. นโยบายจัดการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ อาทิ แปลงขยเป็นทุนและไฟฟ้า

นายริซกี กล่าวว่า ข้อเสนอที่เรามายื่นต่อนายอภิสิทธิ์ จะมีเรื่องข้อเสนอเรื่องความก้าวหน้าวิชาชีพสาธารณสุข หมออนามัย ซึ่งตอนนี้อย่างวิชาชีพสาธารณสุขกว่า 2 หมื่นคนที่บรรจุแล้ว แต่ยังมีอีกเป็นแสนคนที่ยังรออยู่ ส่วนหมออนามัยมีกว่า 5 หมื่นคน และอสม.อีกกว่า 15 ล้านคน นอกจากนี้ เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กว่าหมื่นแห่ง ที่อยากให้มีการกำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าจะกระจายอำนาจ โดยให้ไปอยู่ในการกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพราะถึงแม้จะมีการผ่องถ่ายไปแล้วในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไปได้ไม่กี่แห่ง อยากให้ชัดเจนตรงนี้ เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวถูก ซึ่งจากการพูดคุยกันนายอภิสิทธิ์ได้รับเรื่องไปและระบุว่าต้องมารดูข้อมูลว่าจะทำได้อย่างไร

นายริชกี กล่าวว่า ทั้งนี้ เหตุผลที่เราเลือกมายื่นข้อเสนอต่อนายอภิสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากว่าเป็นพรรคที่ทำคลอดพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เมื่อปี 2556 ในสมัยที่นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ เป็นรมว.สาธารณสุขขณะนั้น จึงคิดว่าน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่มีความเข้าใจหมออนามัย และน่าจะต่อยอดพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...