xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่เคาะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ขอดูข้อมูล 46 จังหวัดก่อน นัดถกใหม่ปลาย เม.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่เคาะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ขอดูข้อมูลประกอบจาก 46 จังหวัดที่ไม่ขอปรับขึ้น นัดประชุมรอบหน้า ปลายเม.ย.นี้

วันนี้ (13 มี.ค.) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลจากอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด โดยสรุปว่า มีจำนวน 46 จังหวัดที่ไม่ขอขึ้นค่าจ้าง ซึ่งบอร์ดค่าจ้างที่ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล มีมติเห็นชอบที่จะขอข้อมูลจากอนุกรรมการค่าจ้างทั้ง 46 จังหวัดมาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปเหตุผลที่ไม่ขอปรับขึ้น เพื่อให้บอร์ดได้มีข้อมูลเพิ่มเติมในการประกอบการตัดสินใจ ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านนโยบาย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกที่ตึงตัว ประกอบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 46 จังหวัด ซึ่งต้องมีข้อมูลที่พร้อมและมีความรอบด้านมาประกอบการตัดสินใจให้บอร์ดค่าจ้างเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม

สำหรับการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละครั้ง จะพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ ดัชนีชี้วัดผู้บริโภค ราคาสินค้าภาพรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัด ประสิทธิภาพหรือความสามารถของผู้ประกอบการ และภาพรวมของจังหวัด นำมาประกอบกับภาพรวมของในระดับประเทศ ภาวะเศรฐกิจต่างประเทศที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามในปีนี้จะต้องพิจารณาการปรับค่าจ้างให้ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยรอบด้าน ทั้งตัวชี้วัดเศรษฐกิจไทย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศใกล้เคียงและเศรษฐกิจโลกด้วย ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างครั้งต่อไปจะกำหนดประชุมในปลายเดือนเมษายนนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...