xs
xsm
sm
md
lg

กอปศ.แจงไม่บังคับเรียก "ครูใหญ่" ขึ้นกับกฎหมายลูกกำหนด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กอปศ.แจงเจตนารมณ์กำหนดเรียกชื่อ “ครูใหญ่” ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ คำนึงถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการใช้คำว่า ใบรับรองความเป็นครู เป็นการยกระดับเกียรติและศักดิ์ศรีครู ย้ำจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ขึ้นกับกฎหมายลูกจะกำหนดให้เรียกว่าอะไร

วันนี้ (12 มี.ค.) รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. เปิดเผยภายหลังประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความกังวล ว่าในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ได้เปลี่ยนคำเรียกชื่อตำแหน่งจาก “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” เป็น “ครูใหญ่” ซึ่งเป็นคำที่คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไว้นั้น อยากชี้แจงว่า กอปศ.ได้วิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมองว่าบทบาทของผู้บริหารจะเปลี่ยนไป โดยเข้ามาดูแลครูให้เป็นครูที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ดูแลด้านวิชาการและมีความเป็นหัวหน้าครู จึงมีการใช้คำว่า “ครูใหญ่” ขึ้นมาเป็นคำกลางๆ คำศัพท์ทั่วไปที่ทำให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ชัดเจน

“ขณะเดียวกัน ในมาตรา 39 ของร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ได้กำหนดไว้ด้วยว่า การจะใช้คำว่า “ครูใหญ่” หรือ “ผู้ช่วยครูใหญ่” หรือจะใช้คำอื่นก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นั่นหมายความว่าในกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องเปลี่ยนชื่อมาเรียกว่า “ครูใหญ่” เพียงแต่ให้เป็นแนวทางไว้ว่าผู้ที่เป็นผู้นำสถานศึกษาควรจะต้องมีหน้าที่ในการทำเรื่องอะไรบ้าง จึงอยากให้สบายใจในประเด็นนี้”รศ.นพ.จิรุตม์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องใบรับรองความเป็นครู ที่อาจจะเข้าใจว่า ออกให้ใครก็ได้ แต่ใบรับรองความเป็นครูยังให้ความสำคัญกับความเป็นครูตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยไม่ใช่แค่การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพทั่วไป แต่เป็นบุคคลที่ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ เป็นการยกระดับเกียรติและศักดิ์ศรีมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การจะเรียกชื่อใบรับรองความเป็นครูที่ชัดเจนว่าอย่างไร สุดท้ายจะถูกกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอยืนยันว่าใบรับรองความเป็นครูจะไม่ทำให้ความเป็นครูด้อยลง

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. กล่าวว่า โดยหลักการทั้ง 2 ประเด็นมีเจตนาให้ความสำคัญกับครูและผู้บริหาร ไม่ได้ทำให้มีสถานะลดลง ส่วนจะไปตั้งชื่อว่าอย่างไรต้องรอกฎหมายรองจะกำหนดว่าอย่างไร อย่างไรก็ตามยอมรับว่าที่ทำให้เกิดความกังวลกันนั้นเป็นเพราะไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จึงทำให้เกิดการตีความและเข้าใจคนละทาง นอกจากนี้ยังมีการเสนอถึงหลักคิดที่จะต้องเร่งให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ คือ เรื่องการกำหนดระบบการศึกษาในอนาคตเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และ การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเรื่องนี้ นายไกรยส ภัทราวาท กรรมการ กอปศ.กำลังศึกษารายละเอียดอยู่


กำลังโหลดความคิดเห็น...