xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ปลุกเครือข่ายเฝ้าระวังฯ ปกป้องสถาบัน พร้อมปลูกฝังประชาธิปไตยในชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วธ.ปลุกเครือข่ายเฝ้าระวังฯปกป้องสถาบัน พร้อมปลูกฝังประชาธิปไตยในชุมชน แนะใช้เสรีภาพอย่างถูกต้อง เลือกผู้นำที่ดี สุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง

วันนี้ (4 มี.ค.) ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกับบทบาทในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ว่า เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ดูแลความเคลื่อนไหว และสอดส่องสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในสังคม หลักสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น จะต้องเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของชาติเคารพและเทิดทูน 3 สถาบันหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย ซึ่งทุกครั้งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติ พระมหากษัตริย์ ทรงแสดงความห่วงใย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคลี่คลายวิกฤต ทั้ง เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของพสกนิกร เพราะฉะนั้น เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จะต้องสอดส่องและดูแลสังคมไม่ให้เกิดเรื่องมิบังควร ที่นำมาสู่การหมิ่นสถาบัน และควรสร้างความสามัคคี ปรองดองให้คนในชุมชน เพื่อให้ประเทศเป็นปึกแผ่นเดียวกัน

“ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้ง เครือข่ายเฝ้าระวังฯ ควรศึกษาเรียนรู้หลักวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่สู่ชาวบ้าน โดยขอให้เน้นย้ำในเรื่อง หน้าที่พลเมือง รณรงค์ให้มีการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และใช้เสรีภาพอย่างถูกต้อง เลือกผู้นำที่ดี สุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง อย่างไรก็ดี ในการให้ความรู้ นั้นจะต้องไม่เป็นการชี้นำ ยั่วยุ มอมเมา ให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก และการปรองดอง นำไปสู่การได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น” นายวีระ กล่าว

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามเบื้องพระยุคบาทด้วยศาสตร์พระราชา ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน อีกทั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อศาสตร์พระราชาตลอดมา ดังนั้น ขอให้เครือข่ายเฝ้าระวังฯ และ วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงาน ทุกองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และที่สำคัญทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมือง โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ 9 “รู้ รัก สามัคคี” และ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาวางเป็นรากฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข ร่มเย็น พร้อมกันนี้ขอให้คนรุ่นใหม่ ทำงานอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน อีกทั้งใช้สติปัญญา ผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ เข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วง พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และอย่าแบ่งฝัก แบ่งฝ่าย อย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...