xs
xsm
sm
md
lg

กรมวิทย์ พัฒนาวิธีทดสอบตรวจแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค พบฤทธิ์ทำลายเชื้อวัณโรคได้ดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมวิทย์ พัฒนาการทดสอบตรวจแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ของ อภ.และองค์การสุรา พบฤทธิ์ทำลายเชื้อวัณโรคและเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น มีประสิทธิภาพ ทั้งในช่วงสัมผัสผลิตภัณฑื 1 นาที และ 1 ชั่วโมง

วันนี้ (1 มี.ค.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมีมากขึ้น การดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อหรือการติดต่อของโรคมีความสำคัญ ในท้องตลาด จึงมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อการฆ่าเชื้อโรคจำหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยมีความนิยมใช้ในครัวเรือน โรงเรียน โรงแรม รวมทั้งสถานพยาบาลหรือในห้องปฏิบัติการต่างๆ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรค ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน BS EN14348: 2005 และทำการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และองค์การสุรา

นพ.โอภาส กล่าวว่า จากการทดสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v) สามารถฆ่าเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) และฆ่าเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น ที่ก่อโรคได้ตามเกณฑ์กำหนด เมื่อทดสอบตามสภาวะมาตรฐาน คือ เชื้อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นาน 1 ชั่วโมง และเมื่อทดสอบที่ระยะเวลาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เพียง 1 นาที พบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v) ยังคงสามารถทำลายเชื้อวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบจึงทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

"วิธีการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรคตามมาตรฐานสากลนี้ ยังสามารถใช้ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อวัณโรคที่มีสารสำคัญชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เป็นการขยายขอบข่ายความสามารถและการให้บริการของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและการเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ประชาชน" นพ.โอภาส กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...