xs
xsm
sm
md
lg

สครภ.จับมือ 3 หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรวิทย์-ปฐมวัยสร้าง “ครูราชภัฏพันธุ์ใหม่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สครภ.ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน “สสวท.-สสส.-สถาบันอาร์แอลจี” สร้างครูราชภัฏพันธุ์ใหม่ ทั้งยกระดับการสอนครูวิทย์ยุคใหม่เติมเต็มความรู้สะเต็มศึกษา และพัฒนาครูปฐมวัย มีความรู้ด้านทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต “หมออุดม” ชี้ถือเป็นธงนำการศึกษาของประเทศ

วันนี้ (27 ก.พ.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้านทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่งกรุ๊ป) โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน และกล่าวว่า ทั้ง 2 ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นธงนำการศึกษาของประเทศ เพราะระบบการเรียนการสอนจากนี้ต้องปรับเป็นฐานสมรรถนะทั้งหมด ซึ่ง สสวท.จะมาร่วมกับ มรภ.ในการผลักดันหลักสูตรสะเต็ม เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงตรรกะเป็นฐานคิดของการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ตรงนี้จะเป็นการวางรากฐานให้นักศึกษาเพื่อที่เมื่อจบไปเป็นครูจะได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปสู่เด็กนักเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญ

ขณะเดียวกัน ยังเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาปฐมวัย เพราะการปลูกฝังพฤติกรรม ต้องปลูกฝังจนถึงช่วง 6 ขวบปีแรก เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีซึ่งจะส่งต่อไปยังระดับที่โตขึ้นทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งครูปฐมวัยจะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้และปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลนครูปฐมวัยจำนวนมาก ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ทั้ง สครภ. สสส.สภาบันอาร์แอลจี ได้มาร่วมกันวางรากฐานเด็กปฐมวัยให้ดีไม่ใช่แค่มีความรู้ ทักษะ แต่ปลูกฝัง ทัศนคติ ความเป็นพลเมืองที่ดี อย่างไรก็ตาม นี่จะเป็นการเตรียมการคนไทยยุคใหม่ยุค 4.0 ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียว แต่เป็นคนดี เป็นผู้นำสู่สังคมเพื่อยกระดับการแข่งขันเศรษฐกิจของประเทศได้

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์มรภ.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธาน สครภ. กล่าวว่า สครภ.จะเดินหน้าทำงานให้ครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาอาจารย์ของ มรภ.ส่งไปสู่ตัวนักศึกษาครูทั่วประเทศ เพื่อสร้างครูราชภัฏพันธุ์ใหม่ ตรงนี้จะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี ขณะเดียวกัน ก็จะสร้างอาจารย์เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งเรื่องสะเต็มศึกษา วิทยาการคำนวณ ทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต ไปยังครูในโรงเรียนทุกพื้นที่ เพราะมรภ.ทำงานเน้นการพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว เชื่อว่าจะทำให้เกิดการยกระดับราชภัฏ อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน

“ในการพัฒนาครูแกนนำทักษะสมองนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัยและจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัยจำนวนประมาณ 240 คน เป็นระยะที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ระยะ 2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับทักษะสมอง Executive Functions (EF) และจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจำนวนประมาณ 1,000 คน ภายในปี 2564 และสร้างวิทยากรแกนนำอีกจำนวน 38 คน ในปี 2563” ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...