xs
xsm
sm
md
lg

ทปอ.เต้น! โครงสร้าง ก.อุดมฯ ผ่าน สนช.วาระ 2 มี “กรมอุดมศึกษา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทปอ.จี้ทบทวนโครงสร้างกระทรวงอุดมฯ หลังผ่านวาระ 2 สนช.มี “กรมอุดมศึกษา” โผล่ขึ้น ชี้ขัดเจตนารมณ์ ทำการบริหารขาดความคล่องตัว

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องในวาระที่สองที่กำหนดให้มีกรมการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงใหม่ ซึ่งประเด็นนี้ ทปอ.ไม่เห็นด้วย เนื่องจากขัดต่อเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯเดิมที่ต้องการให้กระทรวงใหม่มีความคล่องตัว ไม่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงาน ให้สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ

“ถ้ามีกรมอุดมศึกษาเกิดขึ้น ทปอ.มีความห่วงใยต่อการขับเคลื่อนอุดมศึกษาของประเทศ ที่อาจจะทำให้การบริหารงานเป็นคอขวด คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีขนาดเล็กลง และทำให้อุดมศึกษาถูกลดบทบาทลงอย่างมาก เพราะบุคลากรต้องกระจายออกไป บางส่วนต้องไปอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ และหน่วยงานโอื่นๆ เช่น สำนักงานนโยบาย ซึ่งจะเกิดความซับซ้อนยุ่งยากเพิ่มขึ้น บทบาทของกรมที่เป็นโครงสร้างในระบบราชการก็จะแข็งตัวมีการทำงานที่ควบคุมมหาวิทยาลัย และไม่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนหน่วยงานภาคราชการที่ต้องการให้มีการทำงานแบบบูรณาการที่ต้องมีการปฏิรูปในเรื่องของทัศนคติของข้าราชการควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ทปอ.ได้ส่งหนังสือขอทบทวนให้มีการปรับโครงสร้างใหม่ ไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานคณะกรรมาธิการแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...