xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เร่งรัดติดตาม 3 โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรย่านฝั่งธนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี คาด “โครงข่ายถนน” เชื่อมฝั่งธนฯ เปิดใช้ไม่เกินกลางปีนี้ วางคานขยายช่องจราจรบนสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อยลงศิริราช เร่งรัดผู้รับจ้างทำถนนทางราบเชื่อมต่อถนนจรัญสนิทวงศ์พร้อมสะพานลอยคนข้ามให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค.นี้ พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำถนนสุทธาวาสริมทางรถไฟควบคู่ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

วันนี้ (17 ก.พ.) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนสุทธาวาส และถนนจรัญสนิทวงศ์ ประกอบด้วย โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ สำหรับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร พร้อมทั้งก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ และก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) จากบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 เชื่อมต่อกับอาคาร OPD ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ความยาว 374.45 ม. โดยก่อสร้างสะพานทางขึ้นเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์ และส่วนขยายช่องจราจรบนสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้ายข้างหลวงพ่อโบสถ์น้อยบริเวณซุ้มประตูวัดอมรินทรารามวรวิหารลงสู่โรงพยาบาลศิริราช คาดว่า การก่อสร้างในช่วงนี้จะแล้วเสร็จในเดือนพ.ค.62 ช่วงที่ 2 งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ความยาว 179.53 ม. โดยก่อสร้างทางยกระดับจากบริเวณโรงเรียนวัดอมรินทรารามมุ่งหน้ากรมอู่ทหารเรือ คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือน ต.ค. 62 ช่วงที่ 3 งานขยายทางขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ ความยาว 252.15 ม. โดยก่อสร้างสะพานทางขึ้นเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อยมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือน ต.ค. 62 และช่วงที่ 4 งานสะพานยกระดับ ความยาว 1,172 ม. โดยก่อสร้างทางยกระดับจากบริเวณกรมอู่ทหารเรือข้ามแยกศิริราชเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อยมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า และการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) คาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมกันประมาณเดือน เม.ย. 63 ผลงานการก่อสร้างทั้งโครงการทำได้ 36.27%
สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การก่อสร้างถนนทางราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 การก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณแยกไฟฉาย และการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-พรานนก ซึ่งการก่อสร้างถนนระดับราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 120 ม. เพื่อให้รถที่มาจากถนนดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ด้านฝั่งขาเข้าเชื่อมต่อกับถนนจรัญสนิทวงศ์ได้เปิดการจราจรแล้ว ส่วนฝั่งขาออกเพื่อให้รถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แล้วเสร็จบางส่วน คาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ประมาณเดือน มี.ค. 62 ส่วนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณแยกไฟฉาย ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้ดำเนินการวางโครงสร้างสะพานลอย พร้อมติดตั้งหลังคาและราวกันตกแล้ว คงเหลืองานติดตั้งราวกันตกบริเวณบันไดทางขึ้นลงทั้ง 2 ฝั่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62 ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก เกิดความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างทางลอดได้ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของ รฟม. จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างทางลอดชั่วคราว เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่อไป ผลงานโดยรวมทำได้ 66.20% ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะแก่ผู้รับจ้างในการทำงานควบคู่กันไป ทั้งการก่อสร้างถนนระดับราบ พื้นทางเท้า และก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งการก่อสร้างถนนระดับราบในฝั่งขาออกเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 บริเวณแยกไฟฉายแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับปริมาณรถจากถนนจรัญสนิทวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน

ส่วนโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส และ สะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 2,700 ม. พร้อมทั้งขยายสะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 360 ม. ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงจากคลองชักพระเข้ามาด้านถนนจรัญสนิทวงศ์จนถึงคลองวัดไชยทิศ และช่วงจากคลองวัดไชยทิศจนถึงคลองบางขุนนนท์น้อยแล้วเสร็จ 4 ช่องจราจร ขณะนี้ได้ดำเนินการเทคอนกรีตจากคลองบางขุนนนท์น้อยถึงถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จ 3 ช่องจราจร รวมทั้งตอกเสาเข็มและก่อสร้างคานขวางสะพานข้ามคลองวัดไชยทิศกับสะพานข้ามคลองบางขุนนนท์น้อยแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมเทคอนกรีตผิวจราจรบนสะพาน คาดว่าการขยายช่องจราจรจากสะพานคลองชักพระถึงถนนจรัญสนิทวงศ์จะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค.62 ส่วนการก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสาเข็มเจาะบริเวณเกาะกลางถนนสุทธาวาสด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ พร้อมทั้งได้รื้อย้ายเสาไฟฟ้าล้อมย้ายต้นไม้ริมถนนสุทธาวาสบริเวณแยกบ้านเนิน และตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองวัดทองแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ได้ย้ายผู้ค้าตลาดศาลาน้ำเย็น โดยได้จัดพื้นที่ไว้รองรับบริเวณฝั่งตรงข้าม ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 22.05% ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำบริเวณริมทางรถไฟสายใต้ด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ พร้อมทั้งเทคอนกรีตช่องจราจรที่เหลืออยู่อีก 1 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

“โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ และโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก เป็นโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรี บริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนวังหลัง ถนนพรานนก ถนนสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต่อเนื่องไปถึงถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและบริเวณใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในระหว่างการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้าในการเดินทาง” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...