xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะจัดการศึกษาอาชีวะเน้นเรียนรู้ลึกซึ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใยการจัดการศึกษาอาชีวะ ให้ สอศ.จัดการสอนมุ่งผู้เรียนรู้ลึกซึ้งในรายละเอียด ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ “สุเทพ” มั่นใจเกณฑ์ใหม่รับ นร.สพฐ.รับ ม.3 ทุกคนไม่กระทบรับเด็กเรียนอาชีวะ ชี้สายอาชีพต้องการมาก และยังมีรูปแบบทวิศึกษาทางเลือกเรียนอาชีพ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงความห่วงใยและให้สำคัญกับการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ที่ต้องการมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่การเรียนอาชีวะมากขึ้น และยังทรงเห็นว่า การศึกษาคือการให้มีงานทำ ดังนั้น การส่งเสริมให้คนมีอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทรงย้ำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สนับสนุนเรื่องนี้เป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ หรือทักษะด้านต่างๆ โดย สอศ.จะต้องทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด รวมถึงต้องเข้าไปดูแลนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ต่อยอดมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้นด้วย

“พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่า ขอให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ่งในรายละเอียดมากขึ้น สามารถสร้างและทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และให้เผยแพร่ผลงานนั้นไปสู่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ ทรงชี้แนะให้ สอศ.ไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้ง กศน. สพฐ. และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เตรียมประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 นั้น ตนมั่นใจว่า จะไม่กระทบกับการรับเด็กอาชีวะ เชื่อว่า เด็กจะเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะหากเรียนสายสามัญแล้วเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสจะตกงาน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมตัวเลขบัณฑิตตกงานปีละกว่า 1 แสนคน ขณะที่ถ้าเรียนสายอาชีพ โอกาสมีงานทำสูง เพราะเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประทศ ไม่ว่าจะเป็นแมคคาทรอนิกส์ อากาศยาน โรบอต เป็นต้น

นอกจากนี้ สอศ.ยังมีการพัฒนาอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การมีงานทำ และความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สอศ.และ สพฐ.ก็มีความร่วมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญอยู่แล้ว ซึ่งแม้ สพฐ.จะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมได้ การเรียนทวิศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพด้วย เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการมีงานทำ


กำลังโหลดความคิดเห็น...