xs
xsm
sm
md
lg

ม.เจ้าพระยา พร้อมรับ "บัณฑิตพรีเมียม" การจัดการนวัตกรรมการค้า กลุ่ม นร.ทั่วไป-ราชประชานุเคราะห์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ม.เจ้าพระยา พร้อมลุยโครงการบัณฑิตพรีเมียม หลักสูตร การจัดการนวัตกรรมการค้า ทั้งนร.ทั่วไป และโครงการพิเศษ นร.จาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ชี้ได้ทุน 100% จากซีพี ออลล์ รับประกันการมีงานทำ
 
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวถึงโครงการผลิตบัณฑิตพรีเมียม ว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกลุ่มซีพี ออลล์ ทำโครงการบัณฑิตพรีเมียม หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมการค้า” โดยมีการให้ทุนการศึกษา 70% ของค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ขณะฝึกงาน รับประกันการมีงานทำทุกคน ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 8 โรง โรงละ 30-40 คน เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานำร่อง 6 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ม.เจ้าพระยา

“มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษานำร่องในการรับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยนักเรียนที่รับเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 100% ของค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วรับประกันการมีงานทำ 100% และระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากสถานประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอให้ความมั่นใจว่า นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการดังกล่าวจะได้รับความรู้ทางวิชาการจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน ยังได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนดี สมกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพออกไปทำงานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป” ดร.ดารัตน์ กล่าว
 
ทั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 แห่ง และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในเดือน ม.ค. 2562 โดยมี นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...