xs
xsm
sm
md
lg

“วีระ” ดันพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้ทันสมัย สร้างรายได้สู่ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“วีระ” ชูรังสรรค์อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและจังหวัดให้ทันสมัย เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ได้กำชับให้ สศร. เร่งรัดเบิกจ่ายงบฯ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้ ได้ให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของวธ. ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และเป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่ การจัดสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่วมของอาเซียน กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก กิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน การแสดงร่วมสมัยเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ขยายผลโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (4 DNA) โดยให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนของแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและจังหวัด อาทิ สี ตัวอักษรภาษาไทย แบบผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า ลายกระเบื้องปูพื้น ลายผ้า เป็นต้น ซึ่งหลังจากปี 2561 ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วใน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม พิษณุโลก ระยอง และนครศรีธรรมราช ดังนั้น จากนี้ไปให้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดต่างๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนต่างๆ เช่น ลายกระเบื้องปูพื้น ป้ายชื่อชุมชน ถนน และ ร้านค้า การจัดทำฉลากสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หลังจากนั้นให้ปรับเป็นการจัดทำเป็นถนนสายวัฒนธรรม ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนและเป็นพื้นที่ต้นแบบในการต่อยอดโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยฯ ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...