xs
xsm
sm
md
lg

ศมส.เร่งพัฒนาระบบคลังข้อมูลของชุมชน หวั่นสูญหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครั้งแรก! ศมส. เร่งพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมของชุมชนทั่วประเทศเกรงว่าจะสูญหาย

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลังข้อมูลชุมชน”หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 1 ว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของ ศมส. ได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์ความรู้ และการบริหารจัดการข้อมูลวิชาการให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในคลังข้อมูลดิจิทัลของ ศมส. เป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นว่า ชุมชนเจ้าของข้อมูลวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ ศมส. ให้ความสำคัญ โดยในปี 2562 จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาคลังข้อมูลชุมชนและเครือข่ายข้อมูล เป็นครั้งแรก ที่จะมีการพัฒนาคลังข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมของชุมชน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ โดย ศมส. รับเป็นผู้พัฒนามาตรฐานและแพลตฟอร์ม เพื่อให้ข้อมูลของเครือข่ายได้รับการจัดเก็บจัดการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

ทั้งนี้ ศมส. มีนโยบายสร้างแนวร่วมในการทำงานกับแต่ละชุมชน ทุกระดับ ด้วยความเคารพในบริบทของสังคม พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางการแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการตระหนักถึงสิทธิทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเหล่านี้มีต่อข้อมูล และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนเป็นอันดับแรก จึงมีความเป็นห่วง ถึง ข้อมูลชุมชนที่ขาดการดูแลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งมักสูญหาย และถูกลืมเลือนไป ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในสภาพที่เป็นจริงของชุมชนนั้นได้อย่างถูกต้อง ทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานช่างฝีมือ องค์ความรู้พื้นบ้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ และการจัดงานประเพณี เป็นต้น จึงถึงเวลาที่ เจ้าของข้อมูลวัฒนธรรม ต้องตระหนักว่า ข้อมูลและความรู้อันเป็นสมบัติของชุมชน จำเป็นต้องได้รับการจัดการและการดูแลโดยชุมชนเอง เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจและใช้ข้อมูลของชุมชนอย่างเหมาะสม เคารพในสิทธิทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ทั้งยังเป็นการประกาศย้ำจุดยืนของศมส. ที่พร้อมจะช่วยเหลือชุมชนที่เป็นเครือข่าย ให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับสภาวะความผันแปรของสังคมมนุษย์ในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...