xs
xsm
sm
md
lg

ประกันสังคม ย้ำเจ็บป่วยจากฝุ่น PM2.5 รักษา รพ.ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกันสังคม ย้ำหากผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคจากฝุ่น PM2.5 เข้ารักษา รพ.ตามสิทธิได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 หากผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิทราบ สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก หรือ 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01),ใบรับรองแพทย์,ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน - เลขที่บัญชี

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า การดูแลรักษาสุขภาพ และแนะวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรืออกกำลังกายกลางแจ้ง หากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน ซึ่งหากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายในถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ขอให้ไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิการรักษาประกันสังคม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...