xs
xsm
sm
md
lg

พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 13-19 ม.ค.คาด “ไข้เลือดออก” เพิ่มขึ้น แนะยึดหลัก 3 เก็บ 3 โรคป้องกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พยากรณ์โรคประจำสัปดาห์ วันที่ 13-19 ม.ค. คาดป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม เหตุหลายพื้นที่มีฝนตก พร้อมแนะประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

วันนี้ (12 ม.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2561 พบว่า มีผู้ป่วยรวม 84,890 ราย เสียชีวิต 109 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 10-24 ปี และกลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด คือ 15-24 ปี ส่วนในปี 2562 จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ตั้งแต่วันที่ 1-9 มกราคม 2562 พบเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวน 3 เหตุการณ์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช นครราชสีมา และสงขลา

ดังนั้น พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 13-19 ม.ค. 2562 คาดว่า ในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในประเทศไทยยังมีฝนตก อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทำให้ประชาชนยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกได้ โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่มักพบบ่อยในเด็กช่วงอายุ 5-14 ปี อาการที่พบคือ มีไข้สูงลอย นาน 2-5 วัน มักจะไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาจพบมีจุดเลือดออกตามตัว ตับโต และมีภาวะช็อกได้

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนว่า วิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนำวัสดุเหลือใช้ไปขายเป็นรายได้เสริม และ 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3. ไข้ปวดข้อยุงลาย หากพบว่ามีอาการป่วย ควรรีบไปพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422



กำลังโหลดความคิดเห็น...