xs
xsm
sm
md
lg

“อัศวิน” เปิดห้องทำงานผู้ว่าฯ กทม.ให้ นร.นั่งเก้าอี้พ่อเมือง ฝากข้อคิดวันเด็กแห่งชาติเพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อัศวิน” เปิดห้องทำงานผู้ว่าฯ กทม. ให้ตัวแทนนักเรียนเข้าเยี่ยมชม พร้อมลองนั่งเก้าอี้พ่อเมือง หวังสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมฝากเด็กและเยาวชนตระหนักบทบาทหน้าที่ ยึดมั่นความดี อยู่ในกรอบศีลธรรม กตัญญู มีน้ำใจ ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

วันนี้ (11 ม.ค.) ที่ลานหน้าองค์พระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เสาชิงช้า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานพิธีมอบโอวาทในโครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2562 และยังได้เปิดห้องทำงานผู้ว่าฯ กทม. ให้ผู้แทนนักเรียนได้เยี่ยมชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กในวันนี้ คือ อนาคตของชาติในวันข้างหน้า จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ คุณธรรม และ จริยธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน โดยยึดมั่นในคุณงามความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพฯ และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ กทม. วันที่ 12 ม.ค. นี้ เวลา 08.00-16.00 น. ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาชาติไทย” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม รู้จักพอเพียง และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมแก่วัย โดยแบ่งโซนการจัดกิจกรรมเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

1. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี 2. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ 3. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม และ 5. โซน เด็ก กทม. มีจิตอาสา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ ด้านภูมิปัญญาและความรู้ ด้านกีฬา ด้านการแสดงออกและดนตรี รวมทั้งมีการจัดชุดเครื่องเล่น เกม และมอบของรางวัลต่างๆ แก่เด็กๆ มากมาย ซึ่งในปีนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มอบรถจักรยาน จำนวน 270 คัน สำหรับเป็นของรางวัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ในพื้นที่ต่างๆ

นอกจากนี้ กทม. ยังจัดงานฉลองวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หอสมุดเมืองฯ เขตพระนคร ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ เขตสวนหลวง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 1 (จตุจักร) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร ห้องสมุดฯ ประเวศ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 (ทุ่งครุ) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ) และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน รวมทั้งที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 36 แห่ง และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศูนย์สร้างสุขทุกวัย) ทั้ง 35 แห่ง โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกให้เด็กๆ อย่างเต็มที่ ทั้งกิจกรรมการเล่นเกม และมอบของรางวัลมากมายกำลังโหลดความคิดเห็น...