xs
xsm
sm
md
lg

ม.นวมินทราธิราช เปิดอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ม.นวมินทราธิราช เปิดอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กทม. แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ รับสมัครบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการเป็นพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล สถานบริการ หรือในบ้านของผู้ป่วยเอง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 840 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมระเบียบการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.kcn.ac.th หรือขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริการทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2241 6520 ในวันและเวลาราชการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...