xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เร่งปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม. เร่งปรับปรุง 3 สถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต จัดสรรงบปรับปรุง 1 สถานี และออกแบบปรับปรุงอีก 7 สถานี เพิ่มกำลังสูบทั้งหมด 15 สถานี ให้เป็น 81 ลบ.ม./วินาที อนาคตจ่อเพิ่มเป็น 110 ลบ.ม./วินาที

วันนี้ (6 ม.ค.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ว่า สถานีสูบน้ำที่อยู่ในความดูแลของ กทม.ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตทั้ง 2 ฝั่ง มีจำนวน 15 สถานี ปรับปรุงแล้ว 4 สถานี กำลังปรับปรุง 3 สถานี อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณปี 2562  1 สถานี คือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ และอีก 7 สถานี อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงสถานีสูบน้ำจะปรับปรุงบ่อสูบน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นจากเดิม -2.50 ม.รทก. โดยให้อยู่ในระดับ -4.80 ม.รทก. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ก่อสร้าง Flood Wall เพื่อป้องกันน้ำล้นจากการสูบน้ำ เพิ่มประตูระบายน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ เพื่อเร่งระบายน้ำลงอุโมงค์บางซื่อ รวมทั้งเพิ่มอัตรากำลังสูบจากเดิม 59 ลบ.ม./วินาที เป็น 81 ลบ.ม./วินาที และอนาคตจะเพิ่มอัตรากำลังสูบเป็น 110 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะสามารถเร่งระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยดึงน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำประสานกับกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการทำทางเท้าบริเวณสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า ไปพร้อมกับการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการเดินทางสัญจร เมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเสร็จ จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่บริเวณดินแดงจนถึงบริเวณคลองลาดยาว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้ง 2 ฝั่ง ลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...