xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จแล้ว “หลักสูตรครู 4 ปี” ส่ง 38 ราชภัฏปรับใช้ มั่นใจทัน TCAS62 รอบโควตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


38 ราชภัฏจับมือร่วมกันผลิตครู “หลักสูตร 4 ปี” แบบอิงสมรรถนะ เผย จัดทำเสร็จแล้ว เตรียมให้แต่ละมหา'ลัยนำไปออกแบบให้เหมาะกับสถาบัน มั่นใจทันรับ TCAS62 รอบโควตาแน่นอน ด้าน รมช.ศธ. แจงการเรียนการสอนไม่ได้อยู่ที่เวลา แต่ต้องมีคุณภาพ แย้มสาขาอื่นอาจลดเวลาเรียนลง หลังพบแนวโน้มต่างชาติลดเวลาเรียน ป.ตรี สิงคโปร์ เรียน 3 ปี

วันนี้ (28 ธ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ “การใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ” ว่า การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์การพัฒนาการผลิตครูร่วมกันของประเทศ ขณะนี้ครูมีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการพัฒนากำลังคน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั้ง 38 แห่ง ถือเป็นรากเหง้าของความเป็นครู การร่วมมือกันครั้งนี้จะทำให้ มรภ.เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในการผลิตครูในอนาคต

นพ.อุดม กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ตนพบว่า รูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีทักษะในการเรียนรู้ต่างจากนักเรียนในอดีตมาก ดังนั้น ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาการผลิตครู 4 ปี หรือ 5 ปี แต่ประเด็นสำคัญ คือ การเรียนการสอนต้องปรับใหม่ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ปรับการเรียนรู้ให้อิงสมรรถนะ เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ และเมื่อมาวิเคราะห์ว่า การผลิตครูต้องใช้ระยะเวลากี่ปี ก็พบว่า ใช้ระยะเวลาผลิตครู 4 ปี เพียงพอแล้ว เมื่อเทคโนโลยีเข้ามา แน่นอนว่าการเรียนรู้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่การเรียนครูเท่านั้นที่ระยะเวลาการเรียนจะลดลง โลกปัจจุบันต้องการคนที่มีสมรรถนะ ดังนั้น ต่อไปการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่น อาจจะลดระยะเวลาเรียนด้วย เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ ขณะนี้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี เท่านั้น

“ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 ใน 3 เป็นครูที่จบมาจาก มรภ. เสียส่วนใหญ่ เรารอต่อไปไม่ได้แล้ว จะต้องปรับคุณภาพของครูใหม่ และประจวบว่า ระยะเวลาในการเรียน 4 ปีนั้นเพียงพอ เพราะเราไม่ได้ตั้งต้นว่าจะสอน 4 ปี หรือ 5 ปี เรียนกี่ปีก็ได้ขอให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ในอนาคตทุกอย่างจะถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการเรียนบางสาขา หรือบางอาชีพ อาจจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี แต่สิ่งที่นักศึกษาสามารถทดแทนได้ คือ ความสามารถในการปรับตัวของผู้เรียน ว่าจะเพิ่มทักษะ อัปเกรดตนเองอย่างไร ดังนั้น ครูที่เราบ่มเพาะใหม่ จะต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่ใช่ครูที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เท่านั้น ต้องมีสมรรถนะ มีทักษะ ดูแลและเข้าถึงลูกศิษย์ ครูที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับนักเรียนได้ สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ลูกศิษย์ได้ จะต้องเป็นครูที่ใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำว่า หลักสูตรครู 4 ปี ต้องมีแบบนี้ เพื่อให้ได้ครูที่สามารถวางรากฐานของนักเรียนในทุกระดับชั้นได้” นพ.อุดม กล่าว

นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา และประธานคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ. กล่าวว่า ในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี จะมีรายละเอียดที่ต่างจากหลักสูตรผลิตครู 5 ปี คือ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 160 หน่วยกิต เหลือไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต และการออกไปปฏิบัติการสอนของนักศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษาที่ 1-3 และในปีการศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาจะเข้าไปฝึกสอนในโรงเรียน เครือข่ายของ มรภ. ทั้ง 38 แห่ง ขณะนี้ หลักสูตรผลิตครู 4 ปี จัดทำเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะส่งหลักสูตรให้ มรภ. ทั้ง 38 แห่ง เพื่อให้ไปปรับและออกแบบเพื่อให้เข้ากับบริบทของสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีระยะเวลาในการปรับหลักสูตรถึงต้น มี.ค. 2562 เพื่อให้ทั้งระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 โควตา ได้ทันแน่นอนกำลังโหลดความคิดเห็น...