xs
xsm
sm
md
lg

"บัตรทอง" เปิดสายด่วนสำหรับคนพิการได้ยิน ลดค่าโทร.เหลือ 1 บาท จัดแชตบอตตอบปัญหาสิทธิอัตโนมัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สปสช.เปิดสายด่วน 1330 สำหรับคนพิการการได้ยิน จัดแชตบอตตอบโต้ปัญหาสิทธิบัตรทองอัตโนมัติ จับมือ ธกส.เพิ่มจุดลงทะเบียนบัตรทองใน กทม. ลดค่าโทร.สายด่วน 1330 เบอร์บ้านเหลือ 1 บาทต่อครั้ง และมือถือ 1 บาทต่อ 15 นาที พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ถุงทวารเทียมและยากดฮอร์โมน เป็นของขวัญปีใหม่ 2562

วันนี้ (20 ธ.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) แถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีสิทธิบัตรทองปี 2562 ว่า ในปี 2562 สปสช.ได้มุ่งมั่นพัฒนาให้กับประชาชน เพื่อดูแล “คุ้มครองสิทธิ ดูแลสุขภาพประชาชน” ที่มีกว่า 48 ล้านคน ดังนี้ 1.สายด่วน สปสช.1330 สำหรับคนพิการทางการได้ยิน เป็นความร่วมมือ สปสช.และศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงบริการสายด่วน สปสช. 1330 ในการติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์การใช้สิทธิบัตรทอง ผ่านล่ามแปลภาษามือ โดยความร่วมมือกับ TTRS สามารถรับบริการผ่านตู้ TTRS ที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ 180 แห่งทั่วประเทศ, เว็บไซต์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย www.ttrs.or.th และผ่านมือถือ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mymmx ttrs video โดยจะส่งข้อมูลมายังสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อดำเนินการ นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อด้วยตนเองที่ สปสช. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่โทร.ติดต่อล่ามของ TTRS เพื่อช่วยแปลให้

2.เปิดแชตบอต (Chatbot) ระบบโต้ตอบอัตโนมัติช่วยตอบปัญหาผู้มีสิทธิบัตรทอง ซึ่งปัจจุบันเฟซบุ๊ก สปสช.มีผู้ติดตามกว่า 110,000 ไลก์ และมีอัตราการเข้าถึงโพสต์ประมาณ 770,000 ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มขึ้นและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อหลักประกันสุขภาพ โดยครอบคลุม 3 เรื่องหลักที่ประชาชนมักสอบถามผ่านบริการสายด่วน สปสช. 1330 และเฟซบุ๊ก สปสช.จำนวนมาก คือ ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง การลงทะเบียนและย้ายสิทธิ และแนะนำวิธีใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้งานผ่านเพซบุ๊ก สปสช. คลิกเลือกเมนูส่งข้อความ (Messenger) เลือกหัวข้อที่ต้องการสอบถามได้ทันที ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมการสื่อสารให้ทันกับยุคปัจจุบันที่นิยมใช้ช่องทางผ่านสังคมออนไลน์

3. เปิดหน่วยรับลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ กทม. ณ จุดบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นการผนึกกำลัง สปสช.เขต 13 กทม.และ ธกส. จากเดิมจุดรับลงทะเบียนมีบริการเฉพาะที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 19 เขต ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีข้อจำกัดการให้บริการเฉพาะเวลาราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับบริการของประชาชน จึงได้ขยายจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนสิทธิบัตรทองเชิงรุก ณ ธกส. เบื้องต้นนำร่อง 2 แห่ง ดีเดย์เริ่มเปิดบริการจุดแรกแล้วที่ ธกส. สาขาสถานีขนส่งหมอชิต เปิดบริการวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น. และจุดที่ 2 จะเปิดบริการในวันที่17 มกราคม 2562 ณ ธกส. สาขาตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 – 16.30 น.

4.ลดราคาค่าโทรศัพท์ สายด่วน สปสช.1330 เหลือครั้งละ 1 บาท เพื่อคุ้มครองสิทธิและลดค่าใช้จ่ายประชาชนโทรสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผลจากการรับฟังความเห็นจากผู้ให้และรับบริการและมอบให้ สปสช. ประสาน กสทช.เพื่อยกเว้นค่าบริการสายด่วน สปสช. 1330 โดยแต่ละปีมีประชาชนติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 จำนวน 686,676 สาย คิดเป็นค่าบริการ 1,463,318 บาท แต่เนื่องจาก สปสปช.ไม่ได้เป็นส่วนราชการ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนไม่สามารถขอยกเว้นค่าบริการได้ ดังนั้น สปสช.จึงขอให้พิจารณาลดหย่อนค่าบริการแทน ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 กสทช.ได้อนุมัติให้ลดหย่อนค่าบริการสายด่วน สปสช. 1330 กรณีโทรจากโทรศัพท์เบอร์บ้านลดลงเหลือ 1 บาท/ครั้ง จาก 3 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดเวลา) และโทรจากโทรศัพท์มือถือ ลดลงเหลือ 1 บาท/ 15 นาที จาก 0.42 บาท/นาที มีผลใน ม.ค. 2562 นี้ ซึ่งจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการโทร.สายด่วน สปสช. 1330 ลดลงถึง  776,642 บาท หรือร้อยละ 53.07

และ 5.เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จำเป็นในปี 2562 ได้แก่ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ “ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” หรือ “ถุงทวารเทียม” คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมาก ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดรักษาแล้วจะไม่สามารถกลั้นสิ่งขับถ่ายได้ ต้องใส่ถุงทวารเทียมตลอดเวลา แต่เดิมต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาแพง สถานพยาบาลหลายแห่งไม่มีงบจัดซื้อ แต่ด้วย “นวัตกรรมถุงทวารเทียม” จากวัสดุยางพารา ผลงานทีมนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ มีคุณภาพไม่ต่างจากถุงทวารเทียมนำเข้าและราคาถูกกว่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ บอร์ด สปสข.ได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ปีงบประมาณ 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ในสิทธิบัตรทอง 54,000 ราย ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ยากดฮอร์โมนตามบัญชี ยา จ.(2) จำนวน 2 รายการ คือ ยาลูโปรเรลิน (Leuprorelin) 11.25 mg inj. และยาทริปโทเรลิน (Triptorelin) 11.25 mg inj. ซึ่งเป็นยาเพื่อใช้รักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยในรายที่พัฒนาการของโรคเร็วและหยุดเติบโตก่อนวัย ทำให้ความสูงสุดท้ายน้อยกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ 5-10 เซนติเมตร เริ่มในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยกำลังโหลดความคิดเห็น...