xs
xsm
sm
md
lg

ลุยสกัดแปะเจี๊ยะ!! สพฐ.ห้ามโรงเรียนระดมทรัพยากรช่วงรับเด็กปี 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บุญรักษ์” แจ้งเวียนหนังสือถึง ผอ.เขตพื้นที่ฯ-ผอ.ร.ร.ทั่วประเทศ ห้ามระดมทรัพยากรในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กำชับผู้บริหารต้องอยู่ที่โรงเรียนเพื่อคอยดูแลแก้ปัญหา ย้ำ มาตรการเดิมสกัดแปะเจี๊ยะพร้อมร่วมมือกับ ป.ป.ช. ตรวจสอบการรับนักเรียนเหมือนปีที่ผ่านมา

วันนี้ (6 ธ.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เนื่องจาก สพฐ. ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนวางแผนเตรียมการรับนักเรียนไปแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนการเรียกรับเงิน “แปะเจี๊ยะ” เพื่อแลกกับการเข้าเรียนของนักเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้กำหนดมาตรการเชิงรุก โดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ติดตามตรวจสอบการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562 สพฐ. จะยึดแนวทางเดิมทุกประการ โดยได้กำชับไปยัง สพท. ให้กำกับโรงเรียนไม่ให้เรียกรับเงิน หรือ ระดมทรัพยากรในช่วงเวลาการรับนักเรียน และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาในการรับนักเรียนด้วย

“ตอนนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนเป็นห่วงเรื่องแปะเจี๊ยะ จึงอยากให้สังคมได้รับรู้ว่า สพฐ. ไม่ได้นิ่งเฉยและมีการเฝ้าดูแล กำกับ ตักเตือนอย่างเข้มข้น และได้มีหนังสือดังกล่าวแจ้งถึง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ และผอ.โรงเรียนให้ปฏิบัติตาม ส่วนมาตรการต่างๆ ยังคงดำเนินการตามเดิมที่ออกไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึง สพฐ. จะร่วมมือกับ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบติดตาม ดูแลให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใสโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการรับแป๊ะเจี๊ยะจะต้องไม่มี” ดร.บุญรักษ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา สพฐ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. โดยอ้างถึงมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แปะเจี๊ยะ” ของ ป.ป.ช. โดยมีมาตรการดังนี้ 1. ให้เขตพื้นที่การศึกษาฯลงพื้นที่สุ่มตรวจการรับนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษ กรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาคแต่ถือเป็นเงิน “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนและให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมาย ป.ป.ช.

2. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับแปะเจี๊ยะ และ 3. ให้ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการสนับสนุน ส่งเสริมประสานความร่วมมือ ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...