xs
xsm
sm
md
lg

เพิ่มรอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช 6 ม.ค. และ 3 ก.พ. 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมศิลป์ เพิ่มรอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช วันที่ 6 ม.ค. และ 3 ก.พ. 62 ที่โรงละครแห่งชาติ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเพิ่มรอบการเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นบัญชี “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ทั้งนี้ จากการที่กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ได้จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทยและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก จึงเพิ่มรอบการแสดงอีก 2 รอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 และรอบการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 บัตรราคา 200, 150 และ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร. 022241342 (ในวันเวลาราชการ)

การเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช เป็นเรื่องราวของ หนุมาน ยอดทหารเอก คู่บารมีพระรามสุริยวงศ์ กษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม กำเนิดมาเพื่อเป็นข้ารองพระบาทพระอวตาร รับหน้าที่ถวายงานปราบพวกมารกลียุค นำความผาสุกให้โลกมนุษย์สิ้นทุกข์ทน เรืองเดชด้วยเวทย์มนต์พระอิศวรประทานให้จึงสามารถแปลงกายหายตัวไม่กลัวภัยพาล มุ่งอาสาทำราชการด้วยความจงรักภักดี เสริมพระเกียรติบารมีจักรีวงศ์ให้ภพไตรได้ประจักษ์ยอดขุนวานรนักรบ นักรัก ยังแหลมหลักเลิศปัญญา สมควรแล้วที่เกิดมาเป็นทหารหน้าพระนารายณ์อวตาร นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการเเสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสะอาด อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตกำลังโหลดความคิดเห็น...