xs
xsm
sm
md
lg

แนะยืดเวลา 2 ปี ให้ กก.สภายื่นทรัพย์สิน-ยกเว้นคู่สมรส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ระบุ บอร์ดสภามหาวิทยาลัยทำให้ด้วยใจ เผย แนวโน้มลาออก 2-3 ราย เหตุผลเรื่องสุขภาพ ไม่เกี่ยว ป.ป.ช. เสนอยืดเวลาออก 2 ปี แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ยกเว้นคู่สมรสไม่ต้องยื่น


วันนี้ (23 พ.ย.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำหนดตำแหน่งให้ ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งมีตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย และมีมติให้ขยายการบังคับใช้ออกไปอีก 60 วัน จากเดิม 2 ธ.ค. 2561 เป็น 31 ม.ค. 2562 นั้น ว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีกรรมการสภา 2-3 ราย ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอลาออก แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว เป็นเรื่องของสุขภาพและปัญหาส่วนตัว ทั้งนี้ เท่าที่ได้พูดคุยกับกรรมสภาต่างมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า เป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ส่วนตัวตนเห็นว่า เป็นเรื่องของกฎหมายทุกคนต้องปฏิบัติตาม แต่ควรมีการยืดหยุ่นการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน สำหรับบอร์ดต่างๆ แตกต่างกัน เช่น บอร์ดรัฐวิสาหกิจ กับบอร์ดสภามหาวิทยาลัย เพราะบอร์ดสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เสียสละเวลา การเข้าร่วมบริหารงานไม่มีอำนาจในการตัดสินใด ทำหน้าที่อนุมัติหลักสูตร อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ควรได้รับการยกเว้นไม่ให้คู่สมรสต้องยื่นแสดงทรัพย์สิน หรือยื่นไม่เปิดเผยต่อสังคม ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการผ่าวิกฤตที่เกิดขึ้น รัฐบาลควรยืดเวลาออกไป 2 ปี เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ หมดวาระลงก่อน เพราะคณะกรรมการสภาฯ ของทุกมหาวิทยาลัยมีวาระ 3 ปี การขยายระยะเวลานี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการสภาฯที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน หรือคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภาฯ จะทราบถึงระเบียบข้อบังคับที่เกิดขึ้นและยอมรับที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สิน การยืดออกไป 2 ปี จะเป็นการปลดล็อก ทำให้สภามหาวิทยาลัยขับเคลื่อนต่อไปได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...