xs
xsm
sm
md
lg

เร่งปรับปรุง 3 สถานีสูบน้ำ “วิภาวดี” วางท่อเชื่อมแก้มลิงลาดพร้าว 71 ลงคลองเสือน้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.เร่งปรับปรุง 3 สถานีสูบน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต วางท่อดึงน้ำแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ลงคลองเสือน้อย พร้อมเพิ่มอัตราสูบสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย เพิ่มระบายน้ำย่านวิภาวดีรังสิต ลาดพร้าว ประดิษฐ์มนูธรรม เกษตร-นวมินทร์

วันนี้ (13 พ.ย.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิตและลาดพร้าว ว่า สถานีสูบน้ำแนวถนนวิภาวดีรังสิต มีจำนวน 15 สถานี ปรับปรุงแล้ว 4 สถานี อยู่ระหว่างปรับปรุง 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ ขาเข้า สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาออกฝั่งเหนือ และ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้าฝั่งเหนือ อยู่ระหว่างจัดสรรงบปี 2562 จำนวน 1 สถานี และอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบปรับปรุง 7 สถานี ซึ่งการปรับปรุงจะปรับปรุงบ่อสูบน้ำให้ลึกขึ้น ระดับ -4.00 ม.รทก. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ก่อสร้าง Flood Wall ป้องกันน้ำล้น เพิ่มประตูระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงอุโมงค์บางซื่อ และเพิ่มอัตรากำลังสูบจากเดิม 59 ลบ.ม./วินาที เป็น 81 ลบ.ม./วินาที และอนาคตจะเพิ่มเป็น 110 ลบ.ม./วินาที

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า ได้ให้ประสานกรมทางหลวงหาแนวทางในการทำทางเท้าไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าด้วย เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ดินแดงจนถึงบริเวณคลองลาดยาว เพิ่มการระบายน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อออกแม่น้ำเจ้าพระยา

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ขนาด 15 ไร่ จะมีการสร้างท่อส่งน้ำและบ่อสูบน้ำเชื่อมต่อกับคลองเสือน้อย โดยการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ กำลังสูบ 2.5 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ความยาว 320 ม. เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทาง

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย บริเวณริมถนนลาดพร้าว-วังหิน จะปรับปรุงเป็นสถานีสูบน้ำถาวร เพิ่มอัตรากำลังสูบจาก 4.4 ลบ.ม./วินาที เป็น 6 ลบ.ม./วินาที ประกอบด้วย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง และก่อสร้างทางลำเลียงเดิม เมื่อการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองเสือน้อยแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหิน หมู่บ้านประชานิเวศน์ และพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย ผลงานที่ทำได้ 90.23% ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ป้องกัน และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนเกษตร-นวมินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเร่งระบายน้ำจากคลองเสือน้อย ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองแสนแสบ และ คลองลาดพร้าว ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...