xs
xsm
sm
md
lg

พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 11-17 พ.ย. ระวัง “ไข้หวัดใหญ่” แนวโน้มสูงขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 11-17 พ.ย. ให้ระวังโรคไข้หวัดใหญ่ หลังพบแนวโน้มป่วยสูงขึ้น จากการเข้าสู่ฤดูหนาว

วันนี้ (10 พ.ย.) กรมควบคุมโรค เผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ประจำสัปดาห์ที่ 45 วันที่ 11-17 พ.ย. 2561 โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 พ.ย. 61 พบผู้ป่วยทั้งหมด 141,044 ราย เสียชีวิต 28 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 25-34 ปี รองลงมาคือ 35-44 ปี ภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนมากที่สุดในเรือนจำ รองลงมาเป็นสถานศึกษา และในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุด รองลงมาเป็นเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดในสถานที่มีคนอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า จะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้ในทุกวัย มีอาการคล้ายไข้หวัด ได้แก่ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัวมาก โดยทั่วไป อาการจะดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ กินยาลดไข้ ยาลดไอ รักษาตามอาการ พักผ่อนมากขึ้น กินอาหารครบ 5 หมู่ และในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หรือมีโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ ไตวาย เบาหวาน หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่ และบุคลากรทางการแพทย์ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ ขอแนะนำว่า ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ และจานชาม ร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และใส่ผ้าปิดปากเวลาไอจาม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...