xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เร่งพัฒนาระบบงานเก็บ “อวัยวะ” เพิ่มคุณภาพการปลูกถ่ายแบบไร้รอยต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สธ.เร่งพัฒนาระบบงานเก็บ “อวัยวะ” หวังให้ไปถึงผู้รอรับบริจาคเร็วขึ้น เหตุอวัยวะส่วนใหญ่กว่า 90% มาจาก รพ.สังกัด สธ. แต่การผ่าตัดปลูกถ่ายมักทำใน ร.ร.แพทย์ และ รพ.เอกชน หวังพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะแบบไร้รอยต่อ

วันนี้ (8 พ.ย.) ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานสัมมนา “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ ของการบริจาคอวัยวะ” ว่า การเปลี่ยนอวัยวะ คือ ทางเลือกสุดท้ายของผู้ป่วยที่อวัยวะ เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอดไม่ทำงาน เมื่อได้รับการเปลี่ยนปลูกถ่ายแล้วก็สามารถกลับมาเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ครอบครัวได้อีกมาก โดยเฉพาะโรคไตที่เห็นภาพชัดว่าค่าใช้จ่ายในการล้างไตนั้นสูงมาก ปีหนึ่งรัฐบาลต้องจ่ายเงินค่าล้างไตผู้ป่วยผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีละอย่างน้อย 3 หมื่นล้านบาท ดังนั้น หากเราสามารถเปลี่ยนไตให้ผู้ป่วยได้ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ทั้งนี้ ในการประชุมผู้บริหาร สธ. ได้รับรายงานว่า การเปลี่ยนอวัยวะให้กับผู้ป่วยในช่วง 2 ปีมานี้เพิ่มขึ้น แค่การเปลี่ยนไตอย่างเดียวในปีงบระมาณ 2559-2560 ก็อยู่ที่ 1,392 ราย โดยกว่า 75% ทำที่โรงเรียนแพทย์ รองลงมา คือ รพ.เอกชน 18.46% และ รพ.ในสังกัด สธ. 6.45% ซึ่งแม้การปลูกถ่ายอวัยวะใน รพ.สังกัด สธ.จะน้อย แต่ก็เป็นแหล่งที่มาได้ซึ่งอวัยวะบริจาคจำนวนมาก เช่น ปีงบประมาณ 2561 มีการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยทั้งหมด 589 ราย ในจำนวนนี้เป็นการเปลี่ยนไต 478 ราย โดยแหล่งที่มาของอวัยวะนั้นมาจาก รพ.ในสังกัด สธ. 90.3% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างคือการทำงานร่วมกัน ที่ต้องทำให้ไร้รอยต่อ เข้มแข็ง ทราบว่าตอนนี้ทีมที่ไปรับอวัยวะอาจจะยังมีปัญหาเพราะการเดินทาง แต่ก็พยายามปรับปรุงและทำงานเป็นทีมเพื่อให้อวัยวะที่ได้นั้นไปถึงผู้รับอย่างรวดเร็ว และยอมรับว่าทาง สธ.เองอาจจะยังมีปัญหาในงานเก็บอวัยวะซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเช่นกัน

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยมานาน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดประชุมเสวนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เพื่อค้นหาปัญหาของการบริจาคอวัยวะและแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น การร่วมมือยกระดับการบริจาคอวัยวะให้อยู่ในมาตรฐานสากล และยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย
กำลังโหลดความคิดเห็น...