xs
xsm
sm
md
lg

ศจย.เผยงานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยเลิกสูบแบบมวน ซ้ำเลิกยาก จี้ พิจารณารอบคอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศจย.เผยงานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยเลิกสูบบุหรี่มวน ทำให้การเลิกบุหรี่ยากขึ้น กว่ากลุ่มที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง 25% และทำให้มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ชี้ทบทวนมาตรการบุหรี่ไฟฟ้าต้องพิจารณารอบคอบ

พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึงมาตรการควบคุม “บุหรี่ไฟฟ้า” ว่า การพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะ 3 ประเด็นหลักที่มีงานวิจัยรองรับแล้ว คือ 1. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้มีนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 2. บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีปริมาณนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่มวน และยังมีสารเคมีอื่นๆ จำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ 3. บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้มีการเลิกบุหรี่มวนได้จริงในระยะยาว

พญ.เริงฤดี กล่าวว่า เห็นได้ชัดจากงานวิจัยของ Dr.Stanton Glanz แห่ง Center for Tobacco Control Research and Education สหรัฐอเมริกา ที่สรุปผลงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่มวนจากงานวิจัยทั่วโลกรวม 37 งานวิจัย ที่ทำการศึกษาระหว่างปี 2013-2018 ได้ข้อสรุปว่า งานวิจัยส่วนใหญ่กว่า 80% พบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่มวน นอกจากนี้งานวิจัยกว่า 40% ยังสรุปว่า นอกจากจะไม่ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้การเลิกบุหรี่มวนทำได้ยากขึ้น เมื่อนำผลการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์สรุปได้ว่าโอกาสของการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง 25%

“ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2561 มีงานวิจัยชิ้นใหม่จาก Ohio State University ออกมายืนยันในทำนองเดียวกัน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างรวม 705 คน เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับสูบบุหรี่มวน กับกลุ่มที่สูบบุหรี่มวนอย่างเดียว มีการติดตามสัมภาษณ์ทุก 6 เดือนรวมเวลา 18 เดือน ผลวิจัยสรุปประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น คือ 1. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยลดจำนวนการสูบบุหรี่มวน 2. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยกระตุ้นให้อยากเลิกบุหรี่มวน 3. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่มวนในระยะยาว และ 4. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ” พญ.เริงฤดี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...