xs
xsm
sm
md
lg

UN ยกไทยอันดับ 3 ของโลก แก้ปัญหา “โรค NCDs” รองจากฟินแลนด์-นอร์เวย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


UN ยกไทยอันดับ 1 อาเซียน อันดับ 3 ของโลก ออกมาตรการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ NCDs รองจาก ฟินแลนด์ และ นอร์เวย์ เสนอตั้ง กก.กำกับทิศโรคไม่ติดต่อ มีนายกฯ เป็นประธาน บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ มีกลไกการคลังภาษีบุหรี่ เหล้า น้ำตาล แบบยั่งยืน “บิ๊กฉัตร” เผย รัฐบาลพร้อมหนุน หวังขยับสู่เป้าหมายอันดับ 1 ของโลก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สสส. ครั้งที่ 10/2561 ดร.แดเนียล เคอเทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ ดร.เรณู การ์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อ องค์การอนามัยโลก ได้นำเสนอผลการติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในประเทศไทยของคณะทำงานสหประชาชาติ พบว่า จากการการดำเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง โดยประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 3 ของโลก ร่วมกับ ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าจากปี 2560-2561 อาทิ การออก พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ การห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การจำกัดการทำการตลาดของอาหารทดแทนนมแม่

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ คือ นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนและเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องวิถีชีวิตสุขภาวะ มีการกำหนดเป้าหมายระดับชาติโดยเฉพาะภาคสาธารณสุข มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นตัวอย่างในมาตรฐานให้โลก ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม คณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอต่อการดำเนินงานในอนาคต อาทิ การดึงความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นนอกจากภาคสาธารณสุข การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับทิศว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่มีองค์ประกอบจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การยกระดับการบังคับใช้กฏหมายในระดับพื้นที่ รวมทั้งควรรักษากลไกนวัตกรรมการเงินการคลังที่ยั่งยืน จากภาษียาสูบและสุรา และ เครื่องดื่มมีน้ำตาล หรือ สสส. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยให้เป็นผู้นำโลกและศูนย์กลางด้านการสร้างเสริมสุขภาพในบริบทประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้จะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

“ข้อเสนอต่างๆ ของคณะทำงานฯ ถือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการป้องกันโรค NCDs ของประเทศไทยในอนาคต และยืนยันว่า รัฐบาลนี้ โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีมาตรการและแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการป้องกันและรักษาพยาบาลได้อย่างดีมีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งกลไกด้านสาธารณสุข อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สสส. ที่ต้องร่วมมือดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายหมายระดับชาติ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ รัฐบาลจะนำไปพิจารณามาตรการในการดำเนินงานต่อไป เพื่อขยับเป้าหมายไปสู่ผู้นำในป้องกันโรค NCDs อันดับ 1 ของโลก” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...