xs
xsm
sm
md
lg

พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 14-20 ต.ค. แนวโน้มพบผู้ป่วย “ไข้หวัดใหญ่” เพิ่มขึ้น จากปลายฝนต้นหนาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พยากรณ์โรครายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14-20 ต.ค. คาดแนวโน้มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เหตุช่วยปลายฝนต้นหนาว อาการแปรปรวนและเย็นลง เสี่ยงเจ็บป่วยง่ายขึ้น แนะเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยสถานที่เสี่ยง ทั้งเรือนจำ ค่ายทหาร โรงเรียน

วันนี้ (13 ต.ค.) กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14-20 ต.ค. 2561 โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 136,833 ราย เสียชีวิต 23 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง พิษณุโลก และ พะเยา ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มแรกเกิด-4 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 10–14 ปี ตามลำดับ จากข้อมูลพบว่า จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปีนี้สูงกว่าค่ามัธยฐาน และจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด พบว่า ในปี 2561 พบรายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 163 เหตุการณ์ สถานที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ เรือนจำ 60 เหตุการณ์ รองลงมาคือ โรงเรียน 38 เหตุการณ์

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า จะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้เป็นปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศมีความแปรปรวนและเริ่มเย็นลง ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น ขอให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย

หากสังเกตพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ให้สวมผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงาน กรณีมีไข้หากกินยาลดไข้แล้ว อาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลโทร.สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...