xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 5 สาเหตุหลัก "มะเร็งช่องปาก" พบ "เนื้อสัตว์แปรรูป" ส่งผลด้วย แนะสังเกตสัญญาณรอยโรค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิด 5 สาเหตุหลัก "มะเร็งช่องปาก" ชี้สูบบุหรี่ร่วมกินเหล้าเสี่ยงมากกว่าปกติ 15 เท่า พบ "เนื้อสัตว์แปรรูป" ก็มีผล ห่วงมาพบแพทย์ตอนระยะลุกลาม ทำอัตราตายสูง 90% แนะสัญญาณบอกรอยโรคสังเกตได้ด้วยตัวเอง กรมอนามัยหนุน "หมอฟัน" ทั้งรัฐ-เอกชน ช่วยคัดกรองผู้ป่วย

วันนี้ (11 ต.ค.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคมะเร็งยังมีอัตราการเสียชีวิตสูง อย่างมะเร็งช่องปากเองอยู่ในอันดับ 6 ที่พบในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ซึ่งกว่า 95% เป็นมะเร็งช่องปากชนิดรุนแรง ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 90% ทั้งนี้ พบว่า การสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคดังกล่าวสูงกว่าคนทั่วไปถึง 15 เท่า กรมอนามัยจึงได้มีการเพิ่มมาตรการให้คลินิกทันตกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นด่านแรกที่ได้มีการตรวจรักษาช่องปากของผู้ป่วยได้ช่วยคัดกรอง หากพบว่าผู้ที่มารับบริการทันตกรรมมีการสูบบุหรี่ก็จะมีการสอบถามและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ตามกระบวนการต่อไป คือ ส่งต่อไปยังคลินิกเลิกบุหรี่

ด้าน ศ.ทพ.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากของโครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ กล่าวว่า โรคมะเร็งช่องปากพบได้ทุกตำแหน่ง โดยมากสุด คือ ด้านข้างและใต้ลิ้น รองลงมา คือ เหงือก และกระพุ้งแก้ม สาเหตุของโรคอันดับหนึ่ง คือ บุหรี่ รองลงมาคือเหล้า การเคี้ยวหมาก การติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกหรือเอชพีวี และการรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูป ซึ่งปกติจะเข้าใจว่าทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ แต่สารในเนื้อสัตว์แปรรูปก็มีผลต่อระบบทางเดินอาหารทั้งหมด คือในส่วนของช่องปากด้วย เป็นต้น ส่วนใหญ่พบมากในคนอายุ 40 ปี ขึ้นไป อดีตพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคใกล้เคียงกัน คือ 1.5 :1 เพราะผู้หญิงมีการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น

ศ.ทพ.อะนัฆ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากมักมาพบแพทย์ เมื่อเป็นระยะลุกลามหรือระยะท้ายๆ แล้ว การที่สังเกตและพบรอยโรคตั้งแต่แรก จะช่วยให้เกิดการรักษาได้เร็ว โอกาสรักษาหายขาดสูง ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตได้ด้วยการซื้อกระจกส่องช่องปากที่มีขายทั่วไปมาส่องความผิดปกติ ได้แก่ ฝ้าขาวที่ลิ้นและใช้ผ้าก๊อซขูดไม่ออก ซึ่งปกติลิ้นต้องมีสีชมพู เกิดรอยปื้นสีแดงมีขอบเขตชัดเจนและไม่เจ็บ หรือริมฝีปากจากปกติที่ลูบแล้วต้องนุ่ม แต่กลับสากเหมือนทราย ซึ่งริมฝีปากมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการโดนแสงแดด อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากเป็นประจำ อย่างน้อย 6 เดือนหรือ 1 ปี ก็จะช่วยให้เกิดการคัดกรองได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการพบรอยโรคและรักษาได้เร็วจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มาก

ศ.ทพ.อะนัฆ กล่าวว่า สำหรับการรักษาส่วนมากจะเป็นการผ่าตัด ร่วมกับการฉายแสง ส่วนการให้เคมีบำบัดนั้น เนื่องจากมีราคาแพงและไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง จึงไม่ค่อยใช้วิธีดังกล่าว สำหรับการรักษาแต่ละวิธีจะดูตามระยะของโรค ทั้งนี้ หากเป็นระยะที่ 1 หรือรอยโรคน้อยกว่า 2 เซนติมตร สามารถใช้การผ่าตัดอย่างเดียวได้ โอกาสหายสูง 80-90% ระยะที่ 2 โรคมีขนาด 4 เซนติเมตร แต่ยังไม่แพร่กระจาย โอกาสหาย 50-60% ส่วนระยะที่ 3 กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองและคอ โอกาสหาย 30-40% ส่วนระยะที่ 4 ระยะลุกลามไปไกล โอกาสหายเหลือเพียง 10% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังรักษาแล้วต้องมีการติดตามว่า มีโอกาสกลับมาเป็นอีกหรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...