xs
xsm
sm
md
lg

รมว.สธ.ชี้ “คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา” ปชช.ยอมรับ ไม่รอคิวนาน ลดแออัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รมว.สธ.ย้ำ รัฐบาลหนุนหลักประกันสุขภาพ 100% ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เดินหน้าเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพประชากรกลุ่มเปราะบาง ชู การทำงานประชารัฐ รับฟังความเห็นประชาชน นำมาสู่การเพิ่มสิทธิประโยชน์ ชี้คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา เป็นที่ยอมรับ ช่วยลดแออัด รับบริการเร็วขึ้น ปชช.ยินดีจ่ายเพิ่ม

วันนี้ (15 ส.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช). กล่าวภายหลังมอบนโยบายทิศทางความร่วมมือกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในประเทศ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2561 ว่า เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็นผลมาจากการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการรับฟังเสียงของประชาชนจนนำมาสู่การเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งเรื่องของยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการให้บริการ ซึ่งทุกอย่างมีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่ประชาชนได้รับ หลายอย่างที่ดำเนินการก็เป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากขึ้น เช่น การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ซึ่งผู้ป่วยที่เลือกมาโรงพยาบาลในเวลาเย็นยินดีจ่ายเพิ่มเติมค่าบริการ และได้รับบริการที่ดี ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยช่วงเวลากลางวัน และได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น แพทย์ไม่ต้องออกไปรับงานที่คลินิกข้างนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายการเปิดคลินิกพิเศษไปยังโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อม เช่น โรงพยาบาลมีความหนาแน่แออัด แต่หากไม่ประสบปัญหาหรือมีผู้ป่วยน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานและสิทธิประโยชน์เสริม อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างกำลังขบเคลื่อนไปข้างหน้า รวมไปถึงการพิจารณาการเพิ่มสิทธิและการเข้าถึงบริการให้แก้กลุ่มเปราะบาง เช่น พระสงฆ์ ผู้ต้องขัง คนพิการ เป็นต้น ที่ยังมีอุปสรรค์ในการเข้าถึงบริการ ยกตัวอย่าง การดูแลผู้ต้องขังจะมีการประสานกับกรมราชทัณฑ์ ในการให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านสถานพยาบาลของราชทัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแบบองค์รวม ทุกโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรงอย่างวัณโรค เป็นต้น ทั้งนี้ หวังว่าทั้งหมดน่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้ได้ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพ 100% และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น...