xs
xsm
sm
md
lg

เคาะจัดระเบียบ “ถ.ข้าวสาร” ให้ขายบนทางเท้า 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน กทม.เตรียมร่างประกาศจุดผ่อนผัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ถกแผนจัดระเบียบข้าวสาร ได้ข้อสรุปชัด ให้ขายบนทางเท้าได้ กทม.ยอมรับเตรียมร่างประกาศกำหนดจุดผ่อนผัน ใช้เวลา 1-2 เดือน ให้ขายบนฟุตปาธตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน คนละ 1 แผง ครอบคลุมถนนจักรพงษ์ รามบุตรี ไกรสีห์ สิบสามห้าง จ่อทำประชาพิจารณ์

ความคืบหน้าการจัดระเบียบถนนข้าวสารที่ยังไม่ลงตัว โดยขณะนี้อนุโลมให้ผู้ค้าตั้งแผงขายบนทางเท้าชั่วคราว เวลา 18.00-24.00 น. คนละ 1 แผง เพื่อรอข้อสรุปที่ชัดเจนจากคณะกรรมการร่วมที่จะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือ ว่า จะทำให้การขายในถนนข้าวสารถูกกฎหมายและส่งเสริมการท่องเที่ยวควรจัดระเบียบด้วยรูปแบบใด ซึ่งหากมีข่อสรุปแบบใดก็ต้องดำเนินการตามนั้น

วันนี้ (10 ส.ค.) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ถนนข้าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองบัญชาการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) และผู้เกี่ยวข้อง

นายสกลธี กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในหลายมิติ ว่า จะทำอย่างไรให้พื้นที่ถนนข้าวสารเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อสรุปเบื้องต้น คือ ให้ผู้ค้าสามารถค้าขายบนทางเท้าได้อย่างถูกกฎหมายและเท่าเทียมกัน โดย กทม.จะร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดจุดผ่อนผัน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 20 ซึ่งใช้เวลาในการร่างประกาศดังกล่าวประมาณ 1-2 เดือน ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าว จะครอบคลุมรวมไปถึงการจัดระเบียบถนนบริเวณโดยรอบถนนข้าวสารด้วย อาทิ ถนนจักรพงษ์ ถนนรามบุตรี ถนนไกรสีห์ และถนนสิบสามห้าง

นายสกลธี กล่าวว่า หลังจากนี้ จะมอบหมายให้สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแผนการจัดระเบียบทางเท้าในถนนข้าวสาร เช่น การลดขนาดแผงลงให้เป็นไปตามแบบแผนที่จะดำเนินการในอนาคต รวมถึงพิสูจน์สิทธิผู้ค้าในพื้นที่ ในส่วนนี้ให้ดำเนินการภายใน 10 วัน เบื้องต้นมีผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตจำนวน 230 กว่าราย อย่างไรก็ตาม ในการจัดระเบียบถนนข้าวสารนี้ กทม.จะทำประชาพิจารณ์ โดยเชิญผู้ค้า และเจ้าของตึกแถวมาร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการจัดระเบียบด้วย

นายสกลธี กล่าวว่า สำหรับการกำหนดพื้นที่ตั้งแผงค้าหลังมีการประกาศกรุงเทพฯแล้ว กทม.จะกำหนดสิทธิ 1 คนต่อ 1 แผง ขนาด 1.50x1.50 เมตร ให้เริ่มตั้งแผงค้าได้ตั้งแต่ 16.00-24.00 น. โดยห้ามตั้งวางบนผิวจราจร ทั้งนี้ ระหว่างที่ กทม.ยังไม่ออกประกาศ เรื่องกำหนดจุดผ่อนผัน จะอนุโลมให้ค้าขายบนทางเท้าได้ ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. นอกจากนี้ กทม.มีแนวคิดสร้างซุ้มประตูทางเข้าถนนข้าวสารทั้ง 2 ฝั่ง พัฒนาลานบริเวณด้านหน้าอาคารของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้พื้นที่จัดกิจกรรม หรือเป็นจุดเช็กอินของนักท่องเที่ยว

เมื่อถามถึงแผนให้ผู้ค้าลงไปขายบนผิวจการจราจร ที่ประชุมคิดเห็นอย่างไร นายสกลธี กล่าวว่า บช.น.แจ้งว่า เงื่อนไขการออกข้อบังคับจราจรขอปิดการจราจรชั่วคราวนั้น เพื่อความปลอดภัย และความสะดวก แต่การดำเนินการดังกล่าวพิจารณาแล้วยังไม่เข้าเงื่อนไข เพราะมีการกำหนดทุกวัน ไม่ใช่แค่ชั่วคราว

เมื่อถามว่า กังวลว่า จุดอื่นจะเรียกร้องขายแบบถนนข้าวสารหรือไม่ นายสกลธี กล่าวว่า กทม.ก็มีความกังวลที่ออกประกาศกำหนดจุดผ่อนผันที่ถนนข้าวสาร แล้วมีจุดอื่นๆ ที่ถูกยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้วขอกลับมาขายจุดเดิม ซึ่งต้องชี้แจงว่าจุดที่ยกเลิกไปมีอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไม่เหมือนถนนข้าวสาร ดังนั้น จะมาอ้างว่าเหมือนกัน เพื่อให้ กทม.อนุโลมคงทำไม่ได้ เช่น ที่ นานา ประตูน้ำ หรือตามแนวถนนสุขุมวิท เห็นควรให้ยกเลิกจุดผ่อนผัน เนื่องจากกระทบต่อการจราจรภาพรวม ขณะที่ถนนข้าวสารเป็นความเห็นร่วมของทุกฝ่ายที่จะให้ขายบนทางเท้า แล้วให้ กทม.ออกระเบียบผ่อนผัน ไม่ใช่ข้อเสนอของ กทม.เองกำลังโหลดความคิดเห็น...